Plannen kathedraalorgel Leiden gepresenteerd

Tijdens een presentatie op 19 mei ontvouwde de stichting Cathedral Organ Leiden haar plannen om in 2010 in de Hooglandse Kerk een Engels orgel van kathedrale allure in gebruik te nemen.

Frank Resseler, voorzitter van de stichting, verwelkomde de aanwezigen in de Hooglandse Kerk en vertelde hoe de stichting tot stand is gekomen, wat de doelen zijn en hoe men die doelen denkt te bereiken. Het orgel zal geheel gefinancierd worden door middel van sponsoring en donaties.

Text Example

advertentieResseler vergeleek het project met het Bach-orgel dat komend jaar in de Grote Kerk te Dordrecht zal verrijzen. Opmerkelijk verschil: het Dordtse orgel gaat rond de dertig registers tellen en zal 1,2 miljoen euro kosten. Het Leidse project is vooralsnog begroot op 1 miljoen euro voor een orgel van zestig registers. Desgevraagd legde adviseur Henk Kooiker uit dat de prijzen in de Engelse orgelbouw lager liggen en dat niet uitgesloten is dat van bestaand materiaal gebruik gemaakt zal worden.

Kooiker ging in zijn presentatie in op de uitgangspunten en dispositieopbouw van het kathedraalorgel. Het instrument zal in twee delen aan weerszijden van het koor worden opgesteld. De getoonde frontontwerpen, die ook de publicaties van de stichting sieren, zijn eerste ideeën en liggen geenszins vast. Het vierklaviers orgel zal zestig registers tellen die op elektrische sleepladen worden geplaatst. De speeltafel zal verplaatsbaar zijn.

Theo Visser, organist van de Hooglandse Kerk, vertelde over de kerkmuzikale praktijk van de Hooglandse Kerk waarin de maandelijkse Evensongs een grote rol spelen. De Leidse Cantorij heeft zich in de loop der jaren gespecialiseerd in het Engelse koorrepertoire. Nu worden de Evensongs (vanzelfsprekend) op het De Swart/Van Hagerbeer-orgel begeleid, hetgeen bepaald geen ideale situatie is. Los daarvan zal het kathedraalorgel een uniek medium zijn voor symfonische orgelliteratuur en orkesttranscripties. In zijn soort zal dit orgel het grootste op het Europese vasteland kunnen zijn.

Na de presentaties begaven de aanwezigen zich naar het koor, waar de ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk, de heer L. Parker, het eerste exemplaar van een promotie-cd ontving uit handen van Frank Resseler. De cd is opgenomen in de ‘concertschuur’ van Henk Kooiker, waar een drieklaviers orgel van Father Willis staat. De Leidse Cantorij, Theo Visser en Henk Kooiker geven in een stijlvol programma een indruk van de anglicaanse koor- en orgelcultuur. Vervolgens werd een levensgrote projectie van een mogelijk frontontwerp onthuld. Helaas bleef door een manco in de constructie de eerste indruk beperkt tot nog geen minuut. Wie binnenkort de Hooglandse Kerk betreedt zal echter direct gegrepen worden de allure van deze projectie.

Na afloop van het officiële deel was er in het koor van de kerk gelegenheid om onder het genot van een hapje en drankje na te praten. Bij het verlaten van de kerk kregen de aanwezigen de promotie-cd en een keurig verzorgde brochure, waarin de plannen duidelijk worden uitgelegd. De brochure is overigens ook te downloaden op de website van de stichting (zie onder), waar ook de geplande dispositie te vinden is.

Uiteraard werd er na afloop gespeculeerd over orgelbouwers die in aanmerking zouden komen voor dit project. Zeker is dat de opdracht niet naar een Nederlandse firma gaat. Enkele jaren geleden zijn er oriënterende gesprekken gevoerd met de gerenommeerde Engelse firma Harrison & Harrison, echter zonder verdere pretenties. Het idee dat een deel van het afgedankte orgel van Worcester Cathedral de kern van het orgel zou gaan vormen, werd door Henk Kooiker verworpen.

De presentatie was uitermate goed verzorgd en kenmerkte zich door een ontspannen en open sfeer. Opvallend was de afwezigheid van de vaderlandse orgelpers alsmede van adviseurs en orgelbouwers.

 

www.cathedralorgan.nl

 

© 2006 foto www.cathedralorgan.nl