Psalmcomposities van Martien de Vos, Kees van Eersel en Ton Adema

psalmberwerkingen uitgverij inventione

Muziekuitgeverij Inventione heeft haar catalogus opnieuw uitgebreid met enkele bundels koraalbewerkingen en een koraalpartita. De componisten Martien de Vos, Kees van Eersel en Ton Adema hebben daarin de psalmen op Geneefse toonzetting als uitgangspunt genomen.

Text Example

advertentieTon Adema (*1959) componeerde zijn zevendelige partita op de bekende melodie van psalm 134. Hij hanteert daarbij een barokke stijl. Na de eerste koraalzetting volgen een Fughetta, Basse de trompette, Canon, Menuet, Trio I & II, Organo pleno en twee koraalzettingen (ritmisch en iso-ritmisch). Voor enkele van deze variaties hebben improvisaties van Klaas Bolt als inspirerend voorbeeld gediend.

Ton AdemaPsalm 134

Psalm 134 – Koraalpartita voor orgel

Uitgeverij Inventione – IN20-10, 17 p., Wire-O, prijs €  11,95 | inventione.nl

Kees van Eersel (*1944) werd door de uitgevers uitgenodigd een aantal psalmbewerkingen te schrijven. Dat werd een selectie van vijf psalmen waarin het thema dankbaarheid voorop staat. Van Eersel hanteert een diversiteit aan stijlen. Met het oog op liturgisch gebruik schreef hij bij elke psalm zowel een lang als een kort voorspel. De twee koraalzettingen zijn geschreven voor de ritmische en iso-ritmische praxis.

Kees van EerselDankpsalmen, koraalbewerkingen voor orgel

Psalm 26; Psalm 65, Psalm 116, Psalm 138; Psalm 149

Uitgeverij Inventione – IN20-11, 29 p., Wire-O, prijs € 14,95 | inventione.nl

Martien de Vos (*1995) schreef koraalbewerkingen bij de psalm 113 tot en met 118. Deze Hallel-psalmen werden gezongen tijdens de Joodse feestdagen. De Vos vond zijn inspiratie in de muziek van de zeventiende en achttiende eeuw (psalm 113, 116 en 117) en in negentiende- en twintigste-eeuwse voorbeelden (psalm 114, 115 en 118). Alle psalmen zijn voorzien twee koraalzettingen: ritmisch en iso-ritmisch. Registratievoorstellen van de componist zijn achter in de bundel te vinden.

Martien de VosHallelpsalmen, koraalbewerkingen voor orgel

Psalm 113; Psalm 114, Psalm 115, Psalm 116; Koraalfantasie Psalm 117; Koraalfantasie Psalm 118

Uitgeverij Inventione – IN20-12, 29 p., Wire-O, prijs € 14,95 | inventione.nl