RECENSIE Lehtola met Widor 3 & 8 in Lyon

Dit is gewoon een prima uitvoering van de derde en achtste symfonie van Widor. Goede redenen om deze cd aan te schaffen zijn het Cavaillé-Coll-orgel van Lyon, dat helaas erg donker op de voorkant van het boekje staat afgedrukt, maar wel helder is opgenomen, het virtuoze spel van de Finse organist Jan Lehtola en de mogelijkheid om een opname van de relatief weinig gespeelde achtste van Widor aan uw verzameling toe te voegen. Wat een schitterende symfonie!

Text Example

advertentieDe reden dat deze cd geen vijf sterren krijgt is dat de interpretatie van Lehtola naar mijn smaak te weinig ‘beleefd’ is. Ik bedoel dat in de dubbele zin van het woord: de muziek van Widor zou mijns inziens wat gedistingeerder moeten klinken en verdient met name in de rustiger delen een wat fijnzinniger rubato.

Jan Lehtola’s benadering is mij wat teveel recht-toe-recht-aan. In het eerste deel van de achtste en het laatste deel van de derde symfonie voldoet dat uitstekend. Maar hoeveel bewondering ik ook voor Lehtola’s technisch kunnen heb, zijn spel is mij over het geheel net niet bezonken genoeg. Daardoor klinken bijvoorbeeld het eerste deel van de derde en het laatste deel van de achtste net iets te gretig, helt de chromatiek van de mars uit de derde soms naar het banale over, terwijl dat niet hoeft, en klinken vooral de zachtere delen te weinig verinnerlijkt.

Om een voorbeeld te noemen: Jan Lehtola heeft voor het Adagio uit de derde nog geen vier minuten nodig, terwijl Susanna Veerman, op de cd die ze in 2008 in Parijs opgenomen heeft, er meer dan 5½ minuut voor uittrekt, zonder dat de muziek ook maar een moment stilstaat.

Ondanks deze kanttekeningen kan ik deze cd wel degelijk aanbevelen. Al was het alleen om opnieuw of voor het eerst kennis te maken met Widors Achtste. Waarschijnlijk wordt deze symfonie vanwege haar lengte (bij Lethola 47’35) weinig live uitgevoerd.

Maar gelukkig kun je haar thuis in alle rust ondergaan. Alleen die Variations al, die het karakter hebben van een grootse passacaglia. Of dat Adagio. Wat was Widor in harmonisch opzicht al ver en wat toont hij een contrapuntisch vernuft, als in dat Adagio ineens een fuga opduikt! Wat een ontwikkeling heeft Widor na zijn (magistrale) vijfde nog doorgemaakt.

Wie de modaliteit van zijn negende en tiende symfonie niet meer aanvoelt, moet zeker eens voor de achtste gaan zitten. Ondanks het feit dat het hier en daar wat beheerster zou kunnen, biedt deze cd een mooie kans om (weer) met Widors indrukwekkende achtste symfonie kennis te maken.

Uitvoering

Waardering: 4 uit 5.

Opname

Waardering: 5 uit 5.

Charles-Marie Widor – Symphonies 3 & 8

Symphonie III, Op. 13/1 (1. Prélude (moderato); 2. Minuetto; 3. Marcia; 4. Adagio; 5. Finale (Allegro molto); Symphonie VIII, Op. 42/4 (6. Allego risoluto; 7. Moderato cantabile; 8. Allegro; 9. Variations; 10. Adagio; 11. Finale)

Jan Lehtola, Cavailé-Coll-orgel, St. François-de-Sales, Lyon

Label: Alba
Nummer: ABCD 307
Speelduur: 77’39
Boekje: 24 pagina’s (EN/FIN)
Prijs: € 22,75