Remy Syrier promoveert op orgelmakers Binvignat

Woensdag 3 september zal de Maastrichtse organist, musicoloog en orgeladviseur Remy Syrier in Utrecht promoveren op de orgelmakers Binvignat. In het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht zal hij zijn proefschrift in het openbaar verdedigen.

Text Example

advertentie



 

Syrier wijdde zijn studie aan de Maastrichtse orgelmakers Joseph en Adam Binvignat (1755-1837 en 1789-1850) die in nadagen van de Franse overheersing en in het begin van het Koninkrijk der Nederlanden een bepalende factor waren in de Zuid-Nederlandse orgelbouw.

 

In het eerste deel van zijn  dissertatie schetst Syrier het leven van de beide orgelmakers en geeft hij een overzicht van nieuwbouw- en restauratiewerkzaamheden die zij uitvoerden in hun werkgebied, een straal van zo’n zestig kilometer rond Maastricht.

 

De technische aspecten het werk van de Binvignats worden in het tweede deel behandeld aan de hand van twaalf behouden gebleven instrumenten en diverse archiefstukken.

 

Remy Syrier plaatst het werk van de orgelmakers Binvignat binnen de tradities van de Franse, Luikse, Vlaamse, Noord-Duitse en Rijnlandse orgelbouw en komt tot de conclusie  dat hun oeuvre als karakteristiek Maastrichts gekenmerkt kan worden.

 

Syrier verdedigt zijn proefschrift ‘De orgelmakers Joseph en Adam Binvignat, Maastrichtse orgelbouw in de nadagen van het Ancien Régime en in het begin van de moderne tijd’ op woensdag 14.30 uur in het Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht. Promotor is Prof. dr. Albert Clement. Na afloop wordt een receptie gehouden.

 

 

© 2014 fotografie www.remysyrier.nl