Dordrecht evangelisch lutherse Trinitatiskapel (3) foto Bart van Buitenen

Dordrecht evangelisch lutherse Trinitatiskapel (3) foto Bart van Buitenen

Detail front. Opmerkelijk voor de bouwtijd zijn de geciseleerde fontpijpen in de tussenvelden | © foto Bart van Buitenen