Restauratie grote orgel Oude Kerk Amsterdam van start

orgel oude kerk amsterdam
Het Vater/Müller-orgel in de Oude Kerk te Amsterdam voor de restauratie met de karakteristieke met aluminiumverf bestreken frontpijpen | © foto Gérard van Betlehem

Deze zomer kan — op voorwaarde dat ook de laatste drie ton van de financiering rond zal zijn — de langverwachte restauratie van het grote orgel in de Amsterdamse Oude Kerk beginnen. Al in de jaren 1960 waren er plannen om het orgel, dat zijn laatste grote restauratie in 1870 onderging, te herstellen. Verschillen van mening over de te volgen koers, zorgden voor uitstel.

Text Example

advertentieIn de jaren 1980 werkte de firma Blank aan de balgen, de windladen en de mechaniek, maar nog altijd was er geen overeenstemming over de pijpen (en daarmee de klank), zodat die buiten de werkzaamheden bleven.

Restauratieplan
In 2005 besloot het bestuur van Stichting de Oude Kerk te Amsterdam de restauratie te voltooien, uitgaande van het huidige klankbeeld, dat – afgezien van alle technische onvolkomenheden – in feite coherent en puntgaaf is. Men vroeg Henk Verhoef een restauratieplan te schrijven en koos aan de hand van een offertetraject de firma Reil uit Heerde voor de uitvoering van het werk.

Proeven
In 2014 was de fondsenwerving ver genoeg om te beginnen met de restauratie en consolidatie van de stenen onderbouw. Op dit moment wordt daaraan de laatste hand gelegd. Meteen na de afronding van dit deel, wordt begonnen met proeven aan de mechaniek, daarna met het pijpwerk van het bovenwerk.

Als alles naar verwachting loopt, kan de restauratie in 2017 voltooid zijn. Adviseur is Henk Verhoef; namens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is Rudi van Straten bij het werk betrokken.

© 2015 fotografie Gérard van Betlehem