Restauratie Reil in Gereformeerde Kerk Warffum

Text Example

advertentieZaterdagmiddag 13 december 2008 is het door Orgelmakerij Reil uit Heerde gerestaureerde orgel van de Gereformeerde kerk te Warffum in gebruik genomen. Het betreft een instrument oorspronkelijk opgeleverd in 1783 in Hylaard door de orgelmakers Albert Sickes Hempenius en Johannes Spoorman.

In 1876 werd het orgel in een gewijzigde vorm geplaatst in Alphen a/d Rijn. Dit werk werd uitgevoerd door de Leeuwarder orgelmakerij firma L. van Dam en Zonen. Mart. Vermeulen uit Woerden plaatste het instrument in 1906 in de Gereformeerde Kerk van Warffum. Uit dat jaar dateren ook orgelkas en frontpijpwerk. In de jaren 1948/49 en 1958 werden door de firma J. Reil werkzaamheden uitgevoerd. Onder meer werd het orgel uitgebreid met een tweede klavier.

De nu uitgevoerde restauratiewerkzaamheden hebben precies een jaar in beslag genomen. Na de demontage van het orgel kon een uitgebreid nader sporenonderzoek plaatsvinden. Deze sloot aan op het reeds geformuleerde restauratieuitgangspunt; de situatie 1876. Dit betekende naast de restauratie van het zich in dramatische staat bevindende pijpwerk, ook de reconstructie van de bijbehorende intonatiemethodiek. Het sporenonderzoek heeft er ook toe geleid de speeltechnische aanleg van Van Dam uit 1876 te volgen.

De manuaallade uit 1783 was in zeer slechte staat maar vertoonde nog alle aanknopingspunten om de aanleg van de windvoorziening te kunnen reconstrueren.

Het nieuw gemaakte pedaal- en manuaalklavier, de registerknoppen en de orgelbank zijn naar voorbeeld van het Van Dam-orgel in Buitenpost (1877) vormgegeven. De enigszins teruggetrokken stijl sluit aan bij de hier gehandhaafde Vermeulen-kas.

Over dit instrument met zijn bijzondere geschiedenis is een met foto’s geïllustreerd boekje van 52 pagina’s verschenen. Dit door orgeladviseur Dirk Bakker geschreven boekje heeft als titel Dit fraaije werkje … t örgel van Waarvum. Over de geschiedenis van het orgel in de Gereformeerde kerk te Warffum. Het boekje kost € 8,50 inclusief verzendkosten en is te bestellen bij Orgelmakerij Reil (info@reil.nl of (0578) 69 16 76).

Dispositie

Manuaal C-f3

Prestant 8

Bourdon 16

Holpijp 8

Quint 3

Octaaf 4

Fluit 4

Octaaf 2

Mixtuur II-III

Trompet 8 bas/discant

Pedaal C-d1

Subbas 16

Pedaalkoppel

Tremulant

© 2009 www.orgelnieuws.nl

© 2009 fotografie Orgelmakerij Reil