“’t Was vanmorgen weer behelpen, koster” [Dick Sanderman]

Text Example

advertentieDe dagen worden korter en de koude nachten zorgen voor ochtendmist. De nevel maakt het vooruitzicht spookachtig. Anderen ontwaren door het waas contouren van een glansrijke toekomst. Orgelnieuws kent het verschijnsel en vraagt zich af: hoe zou de orgelwereld er in 2016 uitzien? Vandaag de bijdrage van organist Dick Sanderman.

“Gemeente, sorry voor de salsa. Het was de bedoeling dat we nu Opwekking nummer 73.886 zouden horen, maar bij het downloaden van de liturgie is blijkbaar een virus meegekomen. “

“’t Was vanmorgen weer behelpen, koster”.

“Ja, dominee, de techniek liet ons weer aardig in de steek. Die dure Hymnplayer die we vorig jaar hebben aangeschaft blijkt behoorlijk gevoelig te zijn voor virussen”.

“O, had ’t iets met virussen te maken?”

“Jazeker, zoals elke zaterdagavond heb ik ook gisteravond de liturgie gedownload van de landelijke website, u weet wel, waar u ook uw preken vandaan haalt. Maar er is blijkbaar een virus meegekomen, met als gevolg dat onze Hymnplayer vanmorgen salsa speelde in plaats van opwekking”.

“Tja, opgewekt was het wel, maar dìt hadden we toch niet bedoeld”.

“Vroeger was dat toch wel handig hè, toen je nog gewoon organisten had”.

“Nou en of! ’t Was soms verdraaid lastig volk, maar goed, meestal speelden ze wel gewoon de liederen die de dominee opgaf.

En eigenlijk vond ik het geluid van dat orgel toch ook veel échter, veel meer kerkmuziek dan die ingeblikte klanken van dat Hymnplayer-apparaat”.

“Tja, daar zegt u wat… We hadden gewoon méér moeten investeren in organisten en orgels. We hebben ze soms honds behandeld, die speelmannen, en die pijporgels vonden we te duur om te onderhouden. Maar nu zitten we met de brokken…”

“Vroeger, toen werd er tenminste nog gezongen in de kerk. Ik word bijna sentimenteel als ik eraan terugdenk, die massale gemeentezang. ‘DAT ’S HEEREN HUIS VAN VREUGDE DRUISE’, zongen we toen!”

“Hebt u Klaas Bolt nog gekend, dominee? Dié kon de mensen laten zingen!”

“Ja, dat waren nog eens tijden, koster. We worden oud…”

[DICK SANDERMAN]

© 2006 www.orgelnieuws.nl