Themamiddag rond VOGG-muziekbundel in Geldermalsen

Boogaard-orgel in de kerk van de Gereformeerde Gemeente te Geldermalsen | © orgelfoto.nl

Jaarlijks geeft de Vereniging van Organisten van de Gereformeerde Gemeenten (VOGG) een muziekbundel uit. Binnen het organistencorps van het kerkgenootschap (en zich daaraan verwant voelenden) werd de bundel echter niet door iedereen met lofgejuich binnengehaald. Op zaterdag 26 mei gaat de VOGG een themamiddag aan de bundel wijden.

Text Example

advertentieDe bundel met psalmbewerkingen wordt sinds 1992 jaarlijks toegestuurd aan leden van de VOGG. Een muziekcommissie stelt de uitgave samen en vraagt daarvoor componisten van binnen én buiten de Gereformeerde Gemeenten. Maar de inhoud van de bundel gaf nogal eens aanleiding tot discussie. Die zou nogal eenzijdig zijn: de zgn. ‘Hollandse koraalkunst’ kwam te weinig of niet aan bod of er was onvoldoende aansluiting bij de kerkelijk praktijk van het kerkgenootschap.

Kritiekpunten

‘Te weinig uitdagend, niet eigentijds genoeg en imitatiebarok’ waren kritiekpunten die de muziekcommissie te verwerken kreeg. Vanaf 2014 ging de muziekcommissie zich de kritiek meer ter harte nemen, maar het leverde niet enkel tevredenheid op onder de VOGG-leden. De vereniging gaat dan ook nadenken over de bundels die zij in de toekomst wil laten verschijnen.

Themamiddag

Op zaterdag 26 mei daarom een themamiddag georganiseerd in de kerk van de Gereformeerde Gemeente te Geldermalsen. Tijdens deze middag zullen de organisten Jaap-Jan de Rooij, Arjan Versluis en Herman van Vliet voorspelen uit eigen werk en hun composities toelichten. Aansluitend is er een forumdiscussie onder leiding van VOGG-voorzitter Dirk-Jan Versluis. Aan dit forum zal ook ds. C. Hogchem medewerking verlenen. De uitkomst van de middag wil de VOGG proberen zichtbaar te maken in toekomstige bundels.

De themamiddag begint om 13.00 uur. Tijdens deze middag houdt de VOGG ook een korte huishoudelijke (jaar)vergadering.