Uitbreiding aantal delen Orgelencyclopedie

Text Example

advertentieDe uitgever van de encyclopedie ´Het Historisch Orgel in Nederland´ maakt bekend, dat de oorspronkelijk in 1997 met twaalf delen voorziene uitgave, zal worden uitgebreid met twee delen plus een supplement.

Het bestuur van de Stichting Nationaal Instituut voor de Orgelkunst kon deze beslissing nemen, nadat de financiering voor de uitbreiding, dankzij belangrijke bijdragen van onder meer het Prins Bernhard Cultuurfonds, De Stichting Dioraphte en het VSBfonds, rond was gekomen. De RACM, de voormalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg heeft toegezegd haar inbreng van de foto’s te continueren.

Van de inschrijvers wordt een bijdrage van € 95 per extra deel gevraagd. Dankzij een enquête onder de 1500 huidige inschrijvers, bleek dat er grote belangstelling voor deze extra delen is.

De noodzaak van de drie extra delen is in de loop van de samenstelling van de andere delen aan het licht gekomen, toen o.a. bleek dat de gekozen opmaak niet genoeg ruimte bood en er meer Nederlandse orgels uit de 2e helft van de 19e eeuw voor opname in aanmerking kwamen dan oorspronkelijk voorzien. Bovendien kunnen nu enige belangrijke orgels van na 1915 gedocumenteerd worden.

Deel 12 wordt gepresenteerd op 30 juni as in de Basiliek van Oudenbosch.

De encyclopedie over Nederlands Historische Orgels wordt ook internationaal gezien als een uniek en belangwekkend project, gezien de toonaangevende rol die de Nederlandse orgelbouw traditioneel speelt.

Nadere inlichtingen

drs. Hans Steketee

020 423 68 81

email nivo@snivo.demon.nl

website www.nationaalinstituutorgelkunst.nl

[ingezonden mededeling]

© 2007 www.orgelnieuws.nl