speeltafel 2+ kopie

speeltafel 2+ kopie

De digitale speeltafel die zowel het Sauer-orgel (gekleurde registerwippers aan weerszijden van de manualen) als het Barokorgel (zwarte registerwippers boven het derde manuaal) aanstuurt.