Vergunning voor plaatsing Willis-orgel Hooglandse Kerk

Text Example

advertentieHet project van de Stichting Cathedral Organ Leiden om een historisch Willis-orgel uit 1892 te vergroten en in de Hooglandse Kerk te plaatsen is een nieuwe fase ingegaan. B&W van Leiden hebben door het verlenen van een omgevingsvergunning toestemming gegeven om het orgel te plaatsen in het noordertransept.

Vorig jaar zijn ten behoeve van de vergunningaanvraag door het architectenbureau MR Studio te Oegstgeest fronttekeningen gemaakt. Tevens is een motivering van het project opgesteld door Frank Resseler en Eric Brons, respectievelijk voorzitter en secretaris van de Stichting. De tekeningen zijn in een vooroverleg met de gemeente getoetst aan het bestemmingsplan. Ook is beoordeeld of het belang van de monumentenzorg zich verzet tegen het plan.

De Welstands- en Monumentencommissie van de gemeente Leiden heeft om de vergunningaanvraag te beoordelen een ‘mock-up’ op ware grootte bekeken op de voorgestelde plaats in de kerk. Dit om een goed beeld te krijgen van de invloed van het orgel op de kerkruimte. De commissie heeft daarbij ook kennis genomen van de zienswijze van de Stichting Behoud Hoogkoor en Transepten, een Stichting die meent dat het orgel ten koste gaat van de schoonheid van het interieur van het gebouw. Op basis van de overwegingen van de commissie heeft de gemeente Leiden echter besloten de vergunning te verlenen.

Op de website van de gemeente Leiden is de verleende vergunning te raadplegen, evenals alle stukken behorend bij de aanvraag. Interessant is dat de aanvraag niet alleen bestektekeningen maar ook een grote hoeveelheid fotomontages van het voorlopig ontwerp bevat. Deze geven een goede indruk van het gevaarte, dat onder advies van ir. Henk Kooiker gebouwd zal worden.

Meer informatie

De site van Cathedral Organ

de Gemeente Leiden

het Leidsch Dagblad

© 2013 www.orgelnieuws.nl

© 2013 fotografie Stichting Cathedral Organ