Vlaamse orgelkunst in de 18de eeuw

Het nieuwe nummer van het Vlaamse tijdschrift Orgelkunst is verschenen. Een overzicht van de inhoud. De tweede editie van dit jubileumjaar werd samengesteld door Bart Wuilmus en bevat zes bijdragen waarin een aantal facetten uit de 18de-eeuwse Zuid-Nederlanse orgelkunst worden behandeld.

Text Example

advertentieGhislain Potvlieghe schetst de ontwikkeling van de Vlaamse orgelbouwkunst in de 18de eeuw en belicht in het bijzonder het oeuvre van orgelmaker Joannes-Baptista Forceville (1685-1739).

Elf 18de-eeuwse orgels uit onze gewesten vonden in Nederland een nieuw onderkomen. Bart Wuilmus brengt een overzicht.

Johan Zoutendijk analyseert een merkwaardig 18de-eeuws ontwerp voor de combinatie van altaar en orgelkas. Deze schets werd vermoedelijk niet door een orgelmaker getekend, maar eerder door een architect. Ook in de bijdrage van Potvlieghe komt een bijzonder orgelontwerp aan bod, namelijk dat van het voormalige Forceville-orgel in de Sint-Goedelekerk te Brussel.

Jaak Peersman focust op de organisten en het Forceville-orgel van de voormalige Norbertijnenabdijkerk te Ninove tijdens het ‘ancien régime’. Hij brengt het relaas van Antonius Josephus Fiocco die er omstreeks 1725 organist werd en ontdekte dat Antonius Josephus de jongere broer was van de Vlaamse componist Joseph Hector Fiocco.

Het Robustelly-orgel uit de Norbertijnenabdijkerk te Averbode is één van de elf 18de-eeuwse orgels die naar Nederland werden overgebracht. Het instrument bevindt zich sedert 1822 in Helmond en werd recent gerestaureerd. Rogér van Dijk brengt verslag uit van deze werkzaamheden en lardeert dit rijkelijk met historische gegevens. Bart Wuilmus schrijft zijn bevindingen over dit prachtige instrument neer in een impressie.

Tenslotte brengt Peter Strauven een synopsis van de 18de-eeuwse orgelmuziek in de Zuidelijke Nederlanden: een boeiend sluitstuk van dit tweede nummer van jaargang 40.

Deze zes artikelen vormen samen geen traditionele Cornet maar wel een feestelijke 18de-eeuwse ‘Grand Cornet’ met uitzonderlijk zes rangen. Zo’n zeldzaam voornaam klinkend exemplaar vinden we eveneens terug in het monumentale orgel dat Joannes-Baptista Forceville in 1728 vervaardigde voor de weelderige, barokke abdijkerk te Ninove.

. Nieuwe uitgaven
. Berichten
. Concerten
. Overzicht internationale tijdschriften