Voorjaarsexcursie Organum Frisicum in Leeuwarden [GEANNULEERD]

Het Schwartzburg-orgel in de Waalse Kerk te Leeuwarden | © fotografie Orgelfoto.nl

Op zaterdag 4 april vindt de jaarlijkse voorjaarsexcursie van Stichting Organum Frisicum plaats. Die speelt zich dit keer geheel af in Leeuwarden. Tijdens de excursie wordt ook de Friese Orgelkrant 2020 uitgereikt.

Text Example

advertentieVanwege de huidige toestand rond het coronavirus is de voorjaarsexcursie geannuleerd. Het bestuur van Stichting Organum Frisicum bekijkt of en wanneer de excursie op een later tijdstip kan worden georganiseerd.

In de Friese hoofdstad wordt de excursiedag om 9.30 uur begonnen met ontvangst in de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt ‘De Morgenster’. Daarna wordt om 10.30 uur het Bakker & Timmenga-orgel uit 1895 (met Van Gruisen-pijpwerk uit 1789) gedemonstreerd.

Bonifatiuskerk

Zowel het tweede als het derde orgel van de dag staat in de Sint-Bonifatiuskerk. In deze neogotische Cuypers-kerk bouwt Adema’s Kerkorgelbouw uit Hillegom aan een groot tweeklaviersorgel op basis van gerestaureerde delen van het vorige orgel van C.B. Adema uit 1899. De directeur van de Hillegomse orgelmakerij, Ronald van Baekel zal een toelichting gegeven bij het orgel waarvan een deel speelklaar op de koorzolder staat. Ook het in de kerk aanwezige koororgel van Aristide Cavaillé-Coll (1887) is te beluisteren.

Middagprogramma

Na de lunch in de kosterij van de Grote of Jacobijnerkerk gaat de excursie verder in de Waalse Kerk (Schwartzburg-orgel uit 1740). Voor de afsluiting keren de deelnemers terug naar de Grote Kerk waar het Müller-orgel (1727) wordt bespeeld.

Bespelers

De orgels worden gedemonstreerd door de vier adviseurs van Organum Frisicum: Theo Jellema (excursieleider), Jochem Schuurman, Broer de Witte en Peter van der Zwaag. Jellema en De Witte doen dat voor de laatste keer, zij stoppen met hun advieswerk voor de stichting. Na afloop is er in de kosterij van de Grote Kerk gelegenheid om afscheid van hen te nemen.

Aanmelden

Opgave voor de voorjaarsexcursie kan door vóór 23 maart € 29 p.p. (donateurs) of € 34 (niet-donateurs) over te maken naar rekeningnummer NL64 INGB 0002 3777 93 van de Stichting Organum Frisicum o.v.v. voorjaarsexcursie, aantal personen, postcode en huisnummer (kinderen onder de 16 jaar € 10). Wie deel wil nemen aan de lunch dient € 11 extra over te maken.