Voorjaarsexcursie Organum Frisicum naar orgels in Rottevalle en Drachten

De voorjaarsexcursie van Stichting Organum Friscum vindt dit jaar plaats op zaterdag 6 april. De excursie speelt zich af in Rottevalle en Drachten.

Text Example

advertentieHet eerste orgel op het programma is het Van Dam-orgel (7/IaP) uit 1865 in de Doarpstsjerke van Rottevalle. Het een orgel werd daar in 1924 geplaatst en was afkomstig uit het Armen- of Schipperskerkje’ in Leeuwarden. Het tweede orgel dat die ochtend wordt bezocht is het orgel van Bernard Pels & Zoon (20/IIP) in De Fontein. Dit instrument werd in 2007 gerestaureerd door de Gebroeders Reil.

Na de lunchpauze is de eerste stop het Van Dam-orgel (15/IIaP, 1857) in de Doopsgezinde Vermaning. De dag wordt besloten in de Grote Kerk bij het J.A. Hillebrand-orgel (foto) uit 1820 (20/IIP), met een zelfstandig pedaal van Flentrop.

De algehele leiding van de excursie is in handen van Theo Jellema die samen met Jochem Schuurman de orgels zal bespelen.

Aanmelden kan door vóór 25 maart € 15 per persoon (donateurs) of € 20 (niet-donateurs) over te maken naar rekeningnummer NL64 INGB 0002 3777 93 van Stichting Organum Frisicum o.v.v. voorjaarsexcursie, aantal personen, postcode en huisnummer. Kinderen onder de 16 jaar kunnen gratis deelnemen. Wie gebruik wil maken van de lunch maakt nog eens € 10 per persoon  over.

 

© 2019 beeld Orgelfoto