Voorjaarsexcursie Organum Frisicum naar vier Friese stadsorgels

De voorjaarsexcursie die Stichting Organum Frisicum op zaterdag 7 april organiseert staat in het teken LF2018: Leeuwarden/Fryslân culturele hoofdstad van Europa. Daarom worden dit jaar vier belangrijke Friese orgels in evenzoveel steden bezocht: die van de Martinikerken van Franeker, Bolsward en Sneek en de Grote Kerk te Harlingen (foto)

Text Example

advertentieExcursieleider Theo Jellema zal in iedere kerk een inleiding houden over de historie van kerk en orgel. Ook bespeelt hij het orgel in Sneek. De instrumenten in Franeker, Harlingen en Bolsward worden gedemonstreerd door respectievelijk Euwe Zijlstra, Kees Nottrot en Dirk Donker.

De excursie is tevens onderdeel van een ‘Bachestafette’, waarbij verspreid over dit jaar alle orgelwerken van Johann Sebastian Bach op Friese orgels zullen worden uitgevoerd.

Ochtendprogramma
De excursie begint om 09.45 uur in de Martinikerk in Franeker met ontvangst met koffie en thee. Om 10.30 uur gaat de eerste inleiding en bespeling van start. Omdat het in de steden moeilijk parkeren is en om de excursie zo soepel mogelijk te laten verlopen worden de deelnemers per bus vervoerd. Wie met de auto komt kan deze gratis parkeren op het parkeerterrein aan de Leeuwarderstraatweg in Franeker, op loopafstand van de Martinikerk. De bustocht vervolgt naar de Grote Kerk te Harlingen.

Middagprogamma
De lunch wordt gebruikt in  wegrestaurant Routiers te Zurich. Daarna gaat de excursie verder in Bolsward en Sneek. Na afloop staan de bussen klaar om deelnemers weer terug te brengen naar Franeker.

Aanmelden
De kosten voor deelname bedragen  € 40 voor donateurs, € 45 voor niet-donateurs en € 25 voor kinderen tot 16 jaar. Dit is inclusief lunch en busvervoer. Aanmelden kan vóór 1 maart door het bedrag over te maken naar rekeningnummer NL 64 INGB 0002 3777 93 van Stichting Organum Frisicum onder vermelding van ‘voorjaarsexcursie’, aantal personen, postcode en huisnummer. In de week van 2 april ontvangen de deelnemers een bevestiging van hun aanmelding, een deelnemerslijst en een routebeschrijving.

 

© 2018 beeld Gérard van Betlehem