Voorzitterswissel voor VOGG

Text Example

advertentieTijdens de op 20 mei 2006 in Dordrecht gehouden jaarvergadering van de Vereniging Organisten Gereformeerde Gemeenten (VOGG) werd Chiel Jan van Hofwegen benoemd tot voorzitter. Hij volgt daarmee Jan Wisse op, die deze functie de afgelopen tien jaar heeft bekleed.

Tijdens zijn voorzitterschap heeft Wisse zich “ingezet voor de belangen van de vereniging en was hij een stimulerende kracht om veranderingen binnen de vereniging vorm en gestalte te geven.”, zo meldt de VOGG in een persbericht. “Jan Wisse vond dat een periode van tien jaar voorzitterschap lang genoeg was. Verder gaven drukke werkzaamheden en een studie de doorslag om deze functie neer te leggen.”

Opvolger Chiel Jan van Hofwegen werd door de leden van de VOGG tijdens de jaarvergadering unaniem gekozen tot voorzitter. Van Hofwegen “heeft veel zin in zijn nieuwe functie als voorzitter van de VOGG en ziet het als een uitdaging om de VOGG aan te sturen en daarvoor beleid te maken. Zijn missie voor de vereniging is het kerkmuzikaal belang van de gemeenten binnen de Gereformeerde gezindten te dienen. Eén van zijn speerpunten daarbij is het ledental te laten stijgen van 600 naar 1000 leden.”

Chiel Jan van Hofwegen is leerkracht op een basisschool in Ridderkerk en organist van de Gereformeerde Gemeente te Alblasserdam.

Hij studeerde orgel en improvisatie bij Jos van der Kooy aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Op dit moment studeert Van Hofwegen Tweede Fase improvisatie, eveneens bij Jos van der Kooy. Verder studeert hij muziektheorie aan bovengenoemd conservatorium bij onder andere Paul Scheepers. In september hoopt hij zijn orgelstudie improvisatie af te ronden.

© 2006 www.orgelnieuws.nl