Website Nederlandse orgelmonografieën online

Text Example

advertentieDe Stichting Nederlandse Orgelmonografieën (SNO) heeft sinds kort haar eigen website. Op www.orgelmonografie.nl is informatie te vinden over de reeks monografieën die de afgelopen jaren zijn uitgegeven.

Sinds 1997 geeft de SNO in samenwerking met de Walburgpers te Zutphen met enige regelmaat monografieën uit over belangwekkende orgels in Nederland. Tot nu toe verschenen, onder auspiciën van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, tien uitgaven.

De site www.orgelmonografie.nl biedt niet alleen informatie over de reeds gepubliceerde monografieën, er is ook informatie te vinden over de SNO.

De monografie – Het oude orgel van de Nicolaikerk te Utrecht (red. Henk Verhoef) – is de meest recente en werd onlangs in Utrecht gepresenteerd.

© 2009 www.orgelnieuws.nl