Welkomstwoord Nationale Orgeldag 2006

Text Example

advertentieVij jaar Nationale Orgeldag, 20 jaar Open Monumentendag, evenementen om te vieren. Vandaar dan ook dit jaar het thema “Feest”. – Welkomstwoord door Wim van der Ros namens het bestuur van de VNPO.

Mevrouw Maij-Weggen, monseigneur Hurkmans, dames en heren,

Vijf jaar Nationale Orgeldag, 20 jaar Open Monumentendag, evenementen om te vieren. Vandaar dan ook dit jaar het thema “Feest”

Nog een feest: 900 jaar Brabant! Het is dan ook niet te verwonderen dat de VNPO, de Vereniging Nederlands Platform voor Orgelkunst en –cultuur, dit jaar het jubilerende Brabant uitkoos voor het houden van de Openingsmanifestatie van de Nationale Orgeldag.

Het orgel, veelal verbonden met “de kerk”, maar ook nadrukkelijk aanwezig in openbare gebouwen zoals muziekcentra en ook het Brabants provinciehuis, heeft een bijzondere plaats in ons cultuurleven.

In vroeger eeuwen waren in veel plaatsen organisten door gemeentebesturen aangesteld als stadsorganist en verpoosden zij in de stadskerken het daar aanwezige volk met hun orgelspel. Overigens, over dit thema stadsorganist zal de VNPO dit najaar een symposium houden.

In de huidige tijd heeft het orgel zijn natuurlijke plaats in de liturgie van kerkdiensten en vieringen. Maar ook de vele orgelconcerten, in onze provincie door het jaar heen vele honderden, mogen op een warme belangstelling rekenen.

Ons land, maar ook onze provincie telt veel historische, maar ook meer recente orgels, die als belangrijk cultuurmonument mogen worden gekenmerkt. Voor de instandhouding van deze cultuurmonumenten zetten wij ons in. Naast allerlei andere activiteiten is de jaarlijks terugkerende Nationale Orgeldag op de zaterdag van de Open Monumentendag een belangrijk evenement.

Wij zijn het kerkbestuur van de Parochie van de Heilige Johannes Evangelist, kortweg “de Sint Jan”, zeer erkentelijk dat wij deze Openingsmanifestatie hier mogen houden.

Wij zijn blij dat u, mevrouw Maij-Weggen, het openingswoord wilt spreken en daarmee deze landelijke Nationale Orgeldag voor geopend wilt verklaren.

Dank aan organist Maurice Pirenne, die voor ons dit prachtige historische orgel bespeelt.

Wij zijn er trots op dat de Brabantse Orgelfederatie op deze dag gepresenteerd kan worden. En dat er ook als waarschuwing wat zorgen uitgesproken worden op een feestelijke dag als deze, dat mag.

Geniet vandaag ruimschoots van alles wat ook het orgel biedt. Neem een kijkje in de Hervormde Grote Kerk, waar u door middel van een fototentoonstelling een indruk kunt krijgen van ons Brabants historische orgelbezit. Of kijk in de keuken van een ambachtelijk orgelbouwer: de ateliers van Pels & Van Leeuwen zijn vandaag speciaal voor u geopend. En geniet van het orgelspel in een drietal kerken hier in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch.

Graag geef ik het woord aan de Commissaris van de Koningin voor haar openingswoord.

Wim van der Ros

Penningmeester VNPO (Vereniging Nederlands Platform voor Orgelkunst en –cultuur)

Voorzitter Voorbereidingsgroep Nationale Orgeldag

© 2006 www.orgelnieuws.nl

© 2006 fotografie www.gerardvanbetlehem.nl