Werk aan nieuw liedboek van start

Text Example

advertentieOp vrijdag 9 mei jl. werden in de Bergkerk in Amersfoort de werkgroepen en de redactieleden geïnstalleerd die in de komende jaren het nieuwe liedboek zullen samenstellen. ds. Geertien Morsink sprak elke groep toe en gaf alle leden een symbolische handdruk. Later in de middag hield Prof. Dr. Anton Vernooij een lezing over ‘Emotie en kwaliteit in het kerklied’.

Met het installeren van een redactie en acht redactionele werkgroepen is het startsein gegeven voor het werk aan een nieuw liedboek voor de kerken. Ruim zestig theologen, musici, taalkundigen en liturgisten, geselecteerd uit een dubbel zo groot aantal belangstellenden, gaan zich vanaf dat moment wijden aan de samenstelling van het boek. Zij zijn gekozen op grond van hun deskundigheden en uit de breedte van de deelnemende kerken en zelfs daarbuiten. Verdeeld over acht werkgroepen gaan zij zich bezig houden met de psalmen, de revisie van de huidige gezangen, nieuwe liederen van eigen bodem, materiaal uit het buitenland, kinder-, jeugd- en tienerliederen, liturgica, overige zangvormen en meditatieve teksten. De redactie draagt zorg voor de afstemming tussen de werkgroepen, toetst het materiaal dat de werkgroepen aandragen en buigt zich over de opbouw van het boek.

Evert Jonker, hoogleraar praktische theologie te Kampen, zal optreden als voorzitter van de redactie. Pieter Endedijk werd al eerder benoemd tot coördinator van het project en door de Generale Synode van de Protestantse Kerk voor dit werk beroepen als predikant met een bijzondere opdracht. De redactie wordt verder gevormd door de voorzitters van de werkgroepen en twee bestuursleden en zal zich laten bijstaan door een aantal adviseurs. De eindverantwoordelijkheid van het project ligt bij het bestuur van de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied.

Vorig jaar ontving de stichting van de deelnemende kerken de opdracht voor het project. De Generale Synode van de Protestantse Kerk besloot daartoe met algemene stemmen, nadat de andere deelnemende kerken (de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Remonstrantse Broederschap en de Nederlandse Protestanten Bond) haar al waren voorgegaan. Nadien besloten ook de Nederlands Gereformeerde Kerken toe te treden tot de stichting.

Supervisoren en klankbordgroepen, aan te wijzen door de deelnemende kerken, zullen de resultaten van het redactionele werk van commentaar voorzien. Via nieuwsbrieven en het internet zal elke belangstellende het project kunnen volgen. Het boek moet in 2012 verschijnen.

© 2008 www.orgelnieuws.nl

© 2008 fotografie Klankwerk v.o.f.