02-04-05 Voorjaarsexcursie

Text Example

advertentieVoorjaarsexcursie van de St. Organum Frisicum

Dit keer in het Westen van de provincie Fryslân. We bezoeken de orgels in de kerken van Tzum (Steevens 1761/Hinsz, 1764), Schalsum (van Dam, 1862), Zweins (Wenthin 1785/van Dam 1877) (zie foto), en Wiuwert (Knol, 1788). Na aflloop kan tegen gereduceerd tarief de grafkelder bezichtigd worden met daarin de befaamde mummies.De lunch vindt plaats in de Martinikerk te Franeker waar Theo Jellema een kort lunchconcert zal geven.

De start van deze excursie is om 10.30 in de voormalige Hervormde kerk van Tzum (ontvangst tussen 10.00 en 10.30 uur). Het eerste exemplaar van de Friese Orgelkrant 2005 zal worden aangeboden aan de burgemeester van de gemeente Franekeradeel mevr. M.J. Haveman.

Excursieleiders zijn Jan Jongepier, Theo Jellema en Broer de Witte.

Opgave kan door vóór 21 maart € 10,00 (donateurs € 8,00) over te maken op naar postgironummer: 2377793 van de St. Org. Frisicum te Veenwouden onder vermelding van voorjaarsexcursie.

Voor het gebruiken van de lunch dient u eventueel € 7,00 per persoon extra over te maken.

Meer informatie

www.organumfrisicum.nl

Secretaris Ad Fahner

Eewal 60

8911 GT Leeuwarden

[t] (058) 212 78 74

[e] adfahner@chello.nl

(foto: Bakker & Timmenga)