07|09 Hiphop in het Orgelpark

Text Example

advertentieOp zaterdag 7 september kan in het Orgelpark de bijzondere combinatie van hiphop en orgel worden ervaren. Organist François Houtart en een Luikse hiphopgroep voeren dan zowel nieuwe als oude(re) muziek uit.

De hiphoppers dansen onder meer op Hiporgue, een door Houtart speciaal voor hen gecomponeerd stuk. Verder staat er muziek op het programma van onder meer Régis Campo, Johann Sebastian Bach en Louis Vierne.

Organist Serge Schoonbroodt ontwikkelde het idee. Volgens hem verdienen zowel hiphop als het orgel een positiever imago. Dus waarom die twee dan niet combineren? ‘De kruisbestuiving van hiphop en orgel leidt er bovendien toe dat jongeren kerkgebouwen herontdekken als plaats van bijzondere acties,’ denkt Schoonbroodt. Het past volgens hem perfect bij de functie die kerken eeuwenlang hadden als overdekte uitbreiding van de straat. ‘Daarin functioneerde het orgel vooral als wereldlijk muziekinstrument.’

Het concert begint om 20.15 uur. Kaarten kosten € 15 / € 9.

Meer informatie

www.orgelpark.nl

© 2013 www.orgelnieuws.nl

© 2013 fotografie www.operaliege.be