09|03 Concours Voor de Wind 2010

Text Example

advertentieElke jonge kunstenaar die zich geïnspireerd voelt door het orgel, wordt uitgenodigd mee te doen aan het concours Voor de Wind, waarvan de finalisten zullen optreden in het Festival Voor de Wind op zaterdag 9 oktober 2010 in de Nederlandse Hervormde Kerk in ’s-Hertogenbosch.

De opdracht is: maak een bijzondere voorstelling waarin het orgel een belangrijke rol vervult, die ongeveer 15 tot 20 minuten duurt en praktisch is in de uitvoering (flexibel in het maken van de opstelling, gebruik van de ruimte, etc.). Laat je inspireren door de programmering van de vorige festivals Voor de Wind (zie www.festivalvoordewind.nl)

Stel je plan op in de vorm van een zo duidelijk mogelijke projectbeschrijving:

Wat: waar gaat het over, hoe gaat het er uit zien, hoe gaat het klinken.

Hoe: wat heb je nodig aan instrumentarium, podium, licht, beeld, geluid, etc.

Wie: de namen en biografieën van de medewerkenden (professioneel of studerend aan een kunstvakopleiding).

Waarom: je overtuiging dat je plan iets toevoegt, iets uitdrukt, wat we niet mogen missen.

Stuur je plan, met een begroting van max. € 1.500 (alle kosten incl. repetities en optreden; excl. reis-en verblijfkosten die in overleg zullen worden vergoed), vóór 1 april 2010 naar Festival voor de Wind, Postbus 135, 1000 AC Amsterdam

In april 2010 zal een deskundige jury, onder voorzitterschap van de artistiek leider van het festival, Reitze Smits, de inzendingen beoordelen. De uitslag wordt meegedeeld voor 1 mei 2010.

De beste inzendingen worden uitgevoerd tijdens het vijfde Festival voor de Wind, dat plaatsvindt van 7-10 oktober 2010 in ‘s Hertogenbosch. Voor de winnaars zijn er geldprijzen (1ste, 2de, 3de prijs van respectievelijk € 1.500 , € 1.000 en € 500) en de kans in een volgend festival op te treden.

Info

info@voordewind.nl

[ingezonden mededeling]

© 2010 www.orgelnieuws.nl