10 juni | Orgeldag stad Groningen

Text Example

advertentieAls opmaat voor het seizoen voor orgelconcerten wordt 10 juni een open orgeldag gehouden in de Orgelstad Groningen. De stad Groningen heeft vanaf het moment dat er orgels gebouwd werden een bijzondere plaats ingenomen in deze cultuur.

Vanaf het midden van de vijftiende eeuw werden hier orgels gebouwd en vanaf dat moment werd ook belang gehecht aan orgelmuziek van hoog niveau. De instrumenten die op 10 juni gedemonstreerd worden getuigen van deze cultuur.

Martinikerk (pijpwerk vanaf het midden van de vijftiende eeuw en verbouwingen door o.a., A. Schnitger, F.C. Schnitger en A.A. Hinsz; restauratie en reconstructie door Ahrend, 1977 – 1984).

Pelstergasthuiskerk (in oorsprong 1627; in 1693 een drastische verbouwing door A. Schnitger en in 1774 aanpassingen door A. A. Hinsz. Restauratie in 1989 – 1991 door de fa. Bakker en Timmenga).

Nieuwe Kerk (1831, J.W. Timpe; restauratie 1976 – 1980 door de fa. Leeflang; 4 nieuwe tongwerken door de fa. Marcussen in 1988).

Lutherse Kerk (1896, Gebr. van Oeckelen, in 2004 gerestaureerd door orgelmakerij Mense Ruiter).

Jozefkerk (1906, Maarschalkerweerd, restauratie door Adema’s Kerkorgelbouw, 2005).

In deze kerken vinden elk seizoen en ook in 2006 tal van orgelconcerten plaats. Sinds vorig jaar organiseren de samenwerkende orgelcommissies een open orgeldag waar elk van de bovengenoemde orgels gedemonstreerd wordt. De gespeelde literatuur zal de orgels in al hun facetten laten horen. Tijdens de demonstraties, die 25 tot 30 minuten duren, is een programma met de dispositie van het betreffende orgel beschikbaar. De toegangsprijs bedraagt € 1 per demonstratie en het programma is zo opgezet – met drie demonstraties per kerk – dat de bezoekers hun eigen orgeltocht kunnen samenstellen.

Het tijdsschema van de demonstraties is als volgt

Pelstergasthuiskerk (Pelsterstraat 43) demonstraties om:

10.30 – 12.00 – 13.30

Jozefkerk (Radesingel 2) demonstraties om:

10.45 – 12.15 – 13.45

Lutherse kerk (Haddingestraat 23) demonstraties om:

11.00 – 12.30 – 14.00

Nieuwe kerk (Nieuwe kerkhof 1) demonstraties om:

11.15 – 12.45 – 14.15

Martinikerk (Grote Markt) demonstraties om:

16.00, slotconcert

De orgels worden bespeeld door Janny de Vries, Sjoerd Ruisch, Tymen Jan Bronda, Stef Tuinstra en Wim van Beek.

Voor routebeschrijvingen zie www.martinikerk.nl, www.nieuwekerk.org www.stmartinusparochie.nl, en www.svlk.nl

© 2006 www.orgelnieuws.nl

© 2006 foto: Stichting Vrienden Lutherse Kerk Groningen