14|11 Arp Schnitger en zijn werk

Text Example

advertentieDe Hamburgse orgelbouwer Arp Schnitger (1648-1719) wordt algemeen beschouwd als de belangrijkste orgelbouwer van de Noordeuropese barok. In zijn tijd verwierf hij al grote faam en werden tot ver in Europa zijn orgels geplaatst. Van zijn werklijst van ca. 170 instrumenten is ons gelukkig nog een aantal voorbeeldige orgels nagelaten die vooral in Noord-Duitsland en in Groningen nog zijn te vinden.

Een rijke schat; een lust voor het oog en in hun klankrijkdom schitterend voor het oor. De bewaard gebleven orgels zijn met historische beschrijvingen en gedocumenteerd met vele illustraties en foto’s samengebracht in een boekuitgave dat door een eendrachtige grensoverschrijdende samenwerking tussen de Stichting Groningen Orgelland en de Arp Gesellschaft te Brake (D) tot stand is gekomen. Deze uitgave wordt op 14 november 2009 in een feestelijk programma in de Jacobikerk te Uithuizen gepresenteerd.

De orgels van Schnitger vormen een cultuurfenomeen dat door zijn grote geografische verspreiding en zijn staat van originaliteit alle ingrediënten in zich bergt van grensoverschrijdend cultureel (wereld)erfgoed. De uitgave ‘’Arp Schnitger en zijn werk’’ is een documentatie van de visuele nalatenschap van Arp Schnitger. Diens bewaard gebleven orgels geraakten in de twintigste eeuw op een wonderbaarlijke wijze weer in de actualiteit. Bewondering en respect golden de hoge kwaliteit van zijn werken, zodat menig instrument bijna onveranderd de achter ons liggende eeuwen kon trotseren. Bovenal is het de fascinerende klank van de Schnitgerorgels, waarvan luisteraars over de gehele wereld in de ban geraken.

Dit boek is een fotoreportage van alle bewaard gebleven orgelfronten van Schnitger en van de in de twintigste eeuw verdwenen instrumenten. Hiermee wordt voor de eerste keer een vergelijking van alle instrumenten mogelijk, alsook een inschatting van Schnitgers creatieve omgang met steeds dezelfde decoratieve elementen. Het beeldmateriaal toont de orgels en de fronten in verhouding tot de kerkruimten. Voor de chronologische volgorde is de datum van oplevering bepalend.

Bij alle bewaard gebleven Schnitgerorgels zijn de disposities met precieze opgave van de herkomst van de registers te vinden. Bij de fronten zijn de originele gegevens of de vroegste berichten over de disposities weergegeven. Ter vergelijking met de fronten worden in dit boek ook de tekeningen uit het atelier van Schnitger getoond.

Het boek stoelt niet alleen op de documentatie van de schriftelijke bronnen, die in literatuurlijst zijn aangegeven, maar ook op de onderzoeken tijdens de restauraties die in de achter ons liggende jaren zijn uitgevoerd.

Het boek wordt op 14 november 2009 onder het Schnitgerorgel van de Jacobikerk te Uithuizen gepresenteerd. Orgelspel wordt afgewisseld met korte toespraken. Het eerste exemplaar van het boek wordt aangeboden aan de heer Dr. T.M. Laufer, ambassadeur van de Bondsrepubliek Duitsland in ons land.

Het programma is vrij toegankelijk en begint om 14.30 uur.

[ingezonden mededeling]

© 2009 www.orgelnieuws.nl