16|07 Utrecht Orgelland presenteert brochure orgelfronten

Op zaterdag 16 juli wordt in Zeist de brochure ‘Orgelfronten in de provincie Utrecht’ gepresenteerd. In deze uitgave van de Stichting Utrecht Orgelland passeren 60 Utrechtse orgels de revue in woord en beeld.

Text Example

advertentieDe kleurenbrochure is geschreven door kunsthistoricus Richard de Beer en orgeldeskundigen Peter van Dijk en Rogér van Dijk. De Beer beschrijft de orgelfronten en neostijlen, Peter van Dijk de orgels in protestantse en oud-katholieke kerken, Rogér van Dijk beschrijft de orgels in rooms-katholieke kerken. De uitgave werd mogelijk gemaakt door de provincie Utrecht met een subsidie uit het programma ‘De Utrechtse Schatkamer’

De presentatie van de brochure vindt plaats op zaterdag 16 juli in de kerkzaal van de Evangelische Broedergemeente aan het Zusterplein 1 in Zeist. Aanvang 14.00 uur, om 13.30 uur is er ontvangst met koffie/thee. Op het programma staan naast de officiële presentatie enkele korte lezingen en bespeling van de beide Witte-orgels van de Broedergemeente. De toegang is gratis. Aanmelding vooraf wordt op prijs gesteld via: j.siemons1@gmail.com met vermelding van naam, adres en telefoonnummer.

Voor alle aanwezigen tijdens de presentatie is er een exemplaar van de brochure beschikbaar. Bestellen kan ook door overmaking van € 3,50 op bankrekening 1162.85.257 ten name van Penningmeester Stg. Utr. Orgelland te Bilthoven (s.v.p. naam en adres vermelden).

 

foto: Knipscheer-orgel, Hervormde Kerk, Woudenberg

 

© 2011 fotografie www.gerardvanbetlehem.nl