17|10 Oosterhout-excursie

Text Example

advertentieZaterdag 17 oktober vindt de najaarsexcursie plaats van de Brabantse Orgelfederatie in samenwerking met het maandblad de Orgelvriend.

Deze regio-excursie vindt plaats in het westbrabantse Oosterhout, waar in drie kerken een viertal qua opzet totaal verschillende orgels worden bezocht. In de Vredeskerk treffen we een Moreau-orgel (zie foto) uit 1753, een eenklaviers instrument met een uitgebreide dispositie van 13 stemmen op het manuaal. In de St.-Paulus Abdij bevindt zich een Pels-orgel uit 1956 (35 stemmen), dat is opgezet om met name de oude Franse literatuur uit de 17e en 18e eeuw goed te kunnen vertolken. In de Sint-Jansbasiliek bevindt zich een Verschueren-koororgel uit 1977 en het in 2006 door Elbertse gerestaureerde Maarschalkerweerd-orgel uit 1890 (25 stemmen).

De start is ’s ochtends (vanaf 10.00 uur) in gebouw De Beuk naast de Vredeskerk (Rulstraat 6). Daar is een stand met cd’s en dvd’s ingericht. De Vredeskerk en Sint-Jansbasiliek liggen op loopafstand. Het vervoer van en naar de St. Paulus Abdij wordt met dank aan de Stichting Ludens (Sint-Jansbasiliek) verzorgd met het Oosterhout-treintje. Er is in de middag een alternatief partnerprogramma.

Zoals gebruikelijk is van de vier te bezoeken orgels recent een cd opgenomen, welke aan het eind van de excursiedag voor de deelnemers beschikbaar is.

Deelnemers aan de excursie betalen een bijdrage van € 12,50 per persoon, welke aan het begin van de excursie dient te worden voldaan. In dit bedrag is ook de bijdrage voor de cd begrepen.
Aanmelding voor deze excursie kan via excursie@brabantorgel.nl excursie@brabantorgel.nl of per briefkaart aan Piet Groenendijk, Zuiderkruislaan 32, 5694 LV Breugel.

Informatie

www.brabantorgel.nl

[ingezonden bericht]

© 2009 www.orgelnieuws.nl