20|10 Najaarsexcursie naar Brabantse Noordwesthoek

Text Example

advertentieOp zaterdag 20 oktober a.s. zal de traditionele najaarsexcursie van De Orgelvriend in samenwerking met de Brabantse Orgelfederatie gaan naar de Noordwesthoek van de provincie Noord-Brabant. Daar worden de orgels in Hooge Zwaluwe, Moerdijk (foto) en Zevenbergen bezocht.

De excursie begint om 10.30 uur in de Hervormde Kerk van Hooge Zwaluwe en gaat via de Sint-Stephanuskerk te Moerdijk (13.30 uur) naar de Hervomde Kerk (14.45 uur) en de Bartholomeüskerk (16.00 uur) te Zevenbergen.

Om 20.00 uur geeft Lambert van Eekelen in Zevenbergen nog een slotconcert op de beide daar bezochte orgels.

Cd

Zoals gebruikelijk brengt de Brabantse Orgelfederatie weer een cd uit waarop

de vier te bezoeken orgels worden bespeeld (door Laurens de Man, Lambert van Eekelen en Sietse van Wijgerden). Deelnemers aan de excursie krijgen de cd aan het eind van de excursie uitgereikt.

Aanmelding

De deelnemersbijdrage voor de excursie is – inclusief de cd – € 15,00 per persoon. Aanmelden kan zoals gebruikelijk per mail via excursie@brabantorgel.nl

onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en aantal deelnemers.

Meer informatie? klik hier …

© 2012 www.orgelnieuws.nl

© 2012 fotografie www.gerardvanbetlehem.nl