21 november: muziekloze dag – 6 [SCHERP]

Een dag zonder muziek kan in deze door commerciële mediumklanken verziekte samenleving heilzaam werken. Nadenken in stilte over muziek kan echt geen kwaad.

Inderdaad: het aanbod is overstelpend, helaas te vaak in loze kwantiteiten. Organisten-arrogantie? Helaas, die bestaat, evenals menselijke arrogantie op tal van terreinen. Als we de canon in deze tijd bekijken dan is de orgelcultuur als nummer één alleen maar verheugend te noemen. Maar, er is meer: Matthijs Vermeulen, als een van de zes 20e-eeuwse topcomponisten uit Nederland (naast Sweelinck, en terecht!). Naast de veelal goede orgelmuziek kunnen we niet genoeg aandacht geven aan vele hoogbegaafde DoNeMus-componisten. Genoeg toondichters die ook voor orgel hebben gecomponeerd, zoals Henk Badings, Hans Kox, Rudolf Escher, Tristan Keuris, Peter Jan Wagemans, Otto Ketting, Peter Schat, Carel Brons, en vooral ook Ton de Leeuw en Daan Manneke.

Text Example

advertentieAls we op de hopelijk muziekstille dag ons eens realiseren, hoeveel hedendaagse componisten (niet alleen voor orgel) aandacht verdienen, wel, zullen we dan niet eens juichen over de muzikale kwaliteit, in plaats van te polariseren over veel overbodige klankkwantiteit die tsunami-gewijs via allerlei electronische bronnen de samenleving binnenkomt om de dikke portemonnaie in de ban houden?

Kees Weggelaar