22 april | ‘Oecumenisch Liedfestival’

Text Example

advertentieOp zondag 22 april wordt in de Utrechtse Pieterskerk het Oecumenisch Liedfestival gehouden. Na de succesvolle start van dit festival, afgelopen jaar voor de eerste maal gehouden in de Amsterdamse Waalse Kerk, dan nu een vervolg in de fraaie Utrechtse Pieterskerk. De dag gaat uit van Werkplaats en Stichting De Vertaalslag.

Deze dag staat in het teken van de Oecumene in het kerkelijk lied en is bedoeld voor ieder die het kerklied ter harte gaat: zanglustigen, musici, leden van koren, cantorijen, liturgie-werkgroepen enz. De dag vangt aan om 15.00 uur en zal zo rond 21.00 uur eindigen.

Wat kunt u zoal verwachten?

Een aantal mini-referaten over de verschillende aspecten van de Oecumenische kerkmuziek, presentatie van nieuwe liederen van Sytze de Vries, samenzang en (koor)muziek en natuurlijk de bekendmaking van de uitslag van de Prijsvraag over het nieuwe oecumenisch kerklied.

Ook zal er veel ruimte zijn voor het multimediale aspect: ‘het Woord in beeld, taal, toon en toneel’. Bekende namen als Antoine Oomen, Christiaan de Vries, Martin Hoondert, Mattijs Ploeger, Anton Vernooij en Sytze de Vries zullen hun medewerking aan deze bijzondere dag verlenen.

Prijsvraag

Aan het Oecumenisch Liedfestival ook een Prijsvraag verbonden. Oecumenisch samengestelde duo’s van tekstdichters en musici worden uitgenodigd hieraan me te doen. Gezocht wordt naar een kerklied, waarin het oecumenische geluid optimaal hoorbaar is.

De jury bestaat onder andere uit Pieter Oussoren (bijbelvertaler), Kees Schuurman (programmamaker IKON), Anton Vernooij (liturgiewetenschapper) en Petra Barnard (predikant/neerlandica)

Nadere informatie over deelname (aan prijsvraag én festival) wordt verkregen bij: infovertaalslag@kpnplanet.nl De sluitingstermijn voor inzending is 1 april.

Informatie

Meer informatie met het volledige programma, hoe u zich kunt opgeven voor deze dag en bijvoorbeeld de bereikbaarheid van de Pieterskerk vindt u op de websites www.sytzedevries.com en www.vertaalslag.org of verkrijgt u via e-mail infovertaalslag@kpnplanet.nl

[ingezonden mededeling]

© 2007 www.orgelnieuws.nl