Organisten blijven bezig …

Text Example

advertentie 

Van organisten wordt tegenwoordig vaak méér wordt verlangd dan alleen het begeleiden van Geneefse psalmen en gezangen uit het Liedboek voor de kerken. Liederen van recenter datum, afkomstig uit evangelicale kringen, uit het Engelse taalgebied en behorend tot genres die men wel aanduidt met termen als ‘worship’ en ‘praise’, komen steeds vaker op de orgellessenaar terecht. En dat plaatst organisten soms voor problemen.

Op de cover van een Engelse uitgave met ‘Worship Songs for Organ’ lezen we: ‘Many organist find worship songs difficult to play because the usual accompaniments are unsuitable for the organ’. Dat is precies de spijker op z’n kop: vaak zijn dit soort liederen gedacht uit vanuit begeleiding met een combo, met gitaar en/of piano, maar zeker niet van orgelbegeleiding. Hoe ga je daarmee om wanneer je zo’n lied dan toch moet begeleiden op het kerkorgel?

De Hervormde gemeente van Enter zingt al meer dan 25 jaar uit het Liedboek voor de Kerken, maar experimenteert sinds januari ook met de Evangelische Liedbundel. Waarom? Omdat men iets mist in het Liedboek. Kinderliederen ontbreken, dat is een bekend manco, maar dat is niet het enige. In het Kerkblad van Hervormd Enter verwoordt men het zó: ‘Veel liederen uit het Liedboek doen een sterker beroep op het verstand dan op het warme gevoel. Er wordt vaak met woorden gespeeld, heel dichterlijk, maar ‘wat koop je ervoor?’ Het is fraai gezegd, maar je ‘beleeft’ er niet zoveel aan. Hier en daar is de bundel ook elitair’.

In deze experimentele fase, waarin de Evangelische Liedbundel wordt beproefd, waar de grenzen worden verkend, óók als het gaat om de vraag ‘wat is nog haalbaar met orgelbegeleiding?’, belegt de Hervormde gemeente van Enter een samenzangavond waarbij een vakorganist is gevraagd de samenzang te begeleiden. Twaalf liederen zullen de revue passeren, variërend van het bekende ‘U zij de glorie’ en het aloude ‘Mijn herder is de Here God’ tot meer recente liederen als ‘Maak mij rein voor U’ en ‘Majesteit, groot is Zijn majesteit’. Het motto van de avond is ontleend aan lied 3 uit de Evangelische Liedbundel: ‘U, zal ik loven, Heer’.

De samenzangavond vanuit de Evangelische Liedbundel vindt plaats op zaterdag 10 maart in de Hervormde kerk te Enter. Het Mense Ruiter-orgel wordt bespeeld door Dick Sanderman. Medewerking verleent zijn zoon Robert-Jan Sanderman op cornet. Ds. D. Rodenburg, hervormd predikant te Enter, verzorgt de inhoudelijke en muzikale toelichting. Aanvang 19.30 uur, toegang vrij.

In het radioprogramma Hoogtij van RTV Oost, een veel beluisterd religieus magazine dat elke zondagmorgen van 8 tot 8.30 uur wordt uitgezonden, was op 18 februari een interview te horen met ds. D. Rodenburg, predikant van de Hervormde gemeente Enter, en organist Dick Sanderman. Dit interview kan op internet nog worden beluisterd via www.rtvoost.nl > uitzending gemist > radio-archief > Hoogtij. Zie ook www.hoogtij.tk (de website van het programma).

 

[ingezonden bericht]

 

© 2007 www.orgelnieuws.nl

© 2007 fotografie Dick Sanderman