24 juni-2 september-21 oktober | Robustelly-dagen

Text Example

advertentieSinds 1988 vinden in de St.-Lambertuskerk te Helmond elke twee jaar de Robustelly-dagen plaats. Het betreft een workshop van drie à vier dagen voor amateur- organisten en beginnende conservatoriumstudenten.

Met ingang van dit jaar wordt de opzet van deze dagen enigszins gewijzigd. De workshop maakt plaats voor enkele losse studiebijeenkomsten op drie verschillende zaterdagen, verspreid over het gehele jaar. Voor elke zaterdag wordt een docent uitgenodigd die een speciaal thema zal behandelen.

De studiedagen vinden plaats op het Robustelly-orgel (1772) van de St. Lambertuskerk te Helmond. Aan deze dagen kan alleen worden deelgenomen door amateurs. Men kan naar eigen keuze inschrijven voor één of meerdere zaterdagen.

Dit jaar ziet het programma van de eerste Robustelly-studiedagen

er als volgt uit:

Zaterdag 24 juni 2006 – tijd: 11.00 – 16.00 uur

docent: Jan van de Laar

onderwerp: Muziek uit de periode na J.S. Bach

• J.L. Krebs: koraalvoorspelen en trio’s, Clavierübung

• C.Ph. E. Bach: Sonates

• J.Chr. Kittel: Fantasieën (o.a. in Incognita Organo 40)

• G. A. Homilius: diverse werken (o.a. in Incognita Organo 27, of Breitkopf-editie)

Zaterdag 2 september 2006 – tijd: 11.00 – 16.00 uur

docent: Cor Ardesch

onderwerp: Improvisatie

Zaterdag 21 oktober 2006 – tijd: 11.00 – 16.00 uur

docent: Peter van Dijk

onderwerp: orgelwerken van J. Pachelbel

Kosten per workshop

€ 20,00. Bij aanmelding voor drie workshops: € 50,00

Betaling via rekening: 12 38 20 898, met vermelding welke workshop(s).

Iedere workshop heeft maximaal 12 deelnemers; de plaatsing gebeurt in volgorde van aanmelding.

Aanmelding via opgave aan

Jan van de Laar

’t Cour 30

5701 MP Helmond

[telefoon] 0492 53 32 94

[e-mail] vandelaar.music@planet.nl

© 2006 www.orgelnieuws.nl