24|04 SYMPOSIUM L’art pour l‘art of ‘u-vraagt-wij-draaien’?

Text Example

advertentieZaterdagmiddag 24 april zal in de Abdijkerk te Den Haag-Loosduinen een symposium worden georganiseerd over de relatie tussen kerkelijke en wereldlijke muziek, vandaag en door de eeuwen heen. De scheiding tussen de muziek die in de kerk klinkt en de muziek waarmee nieuwe generaties buiten de kerk opgroeien lijkt in onze tijd groter dan ooit.

Bevindt de kerkmuziek zich zo langzamerhand niet in een vrijwel volledig isolement? En waarom lijken slechts weinigen zich hierom te bekommeren?

In dit symposium gaat het vooral om de vraag hoe de kerkmusicus met deze materie omgaat. Maar ook in hoeverre de gemeente daarin partij is: de kerkmuziek is gericht tot God, maar betekent dat ook dat de gemeente daarin geen partij is? Gaat het om l’art pour l‘art of is het ‘u-vraagt-wij-draaien’? Of is er anno 2010 geen plaats meer voor zulk zwart-wit denken?

Dr. Jan Smelik zal ingaan op de vraag hoe de kerk in het verleden met dit dilemma is omgegaan en een aantal prominente kerkmusici van uiteenlopende pluimage (Dirk Zwart, Kees van Setten en Jan Marten de Vries) zal vervolgens vertellen hoe zij daar anno 2010 mee omgaan en welke rol zij de kerkmusicus in deze toedichten. De middag wordt besloten met een paneldiscussie onder de bezielende leiding van Christiaan Winter (tevens dagvoorzitter).

Als muzikaal intermezzo en illustratie van het thema van deze middag, wordt de cantate ‘Fire of God, undying flame’ van Alexander Prins uitgevoerd. Prins is een Westlands musicus die in deze cantate bewust heeft geprobeerd kerkmuziek te schrijven die aansluit bij moderne, ‘wereldse’ muzikale uitingen.

Uitvoerenden zijn het koor ‘Joy’ uit Rotterdam en een speciaal voor dit gebeuren geformeerd ad hoc orkest gevormd door studenten van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. De componist zal deze uitvoering zelf dirigeren.

Het symposium wordt afgesloten met een borrel, zodat de deelnemers ruime gelegenheid hebben informeel met elkaar en met de inleiders van gedachten te wisselen.

Locatie & tijd

Abdijkerk, Willem III straat 40 Den Haag-Loosduinen, 24 april 2010, 13.00 – 16.30 uur. Deelname is gratis. Informatie en aanmelding: www.abdijkerk.nl/ams en/of ams@casema.nl

[ingezonden bericht]

© 2010 www.orgelnieuws.nl

© 2010 www.orgelfotografie.nl