24|09 Najaarsexursie Fryslân: rondje Burgumer Mar

Text Example

advertentieStichting Organum Frisicum maakt dit jaar met haar Najaarsexcursie een rondje om het Burgumer Mar. Op zaterdag 24 september worden orgel in de plaatsen Jistrum, Eastermar-Heechsân, Sumar en Burgum aangedaan.De excursie staat onder leiding van Theo Jellema met medewerking van de organisten Jochem Schuurman en Dennis van der Wijk. De excursie begint om 10.30 uur in Jistrum, waar vanaf 09.45 uur in verenigingsgebouw Markant ontvangst met koffie is.

Kerken en orgels

• Jistrum, Sint-Petruskerk, orgel waarschijnlijk van Cornelis Hoornbeek (ca.1715)

• Eastermar-Heechsân, Protestantse Kerk, Kruse-orgel (1888)

• Sumar, Dorpskerk, Bakker & Timmenga-orgel (1906)

• Burgum, Kruiskerk, Van Dam-orgel (1788, onlangs gerestaureerd)

Aanmelden

Vóór 10 september door overmaking van € 12 p.p. (donateurs) of € 15 (niet-donateurs) op rekening P2377793 ten name van Stichting Organum Frisicum te Veenwouden. Wie de gezamenlijk lunch in Eastermar wil bedrijven maakt nog eens € 9 p.p. extra over.

Meer informatie

www.organumfrisicum.nl > evenementen > najaarsexcursie

© 2011 www.orgelnieuws.nl

© 2011 fotografie: Organum Frisicum