No Picture
Boeken

B Wereldberoemde klanken

Wereldberoemde klanken. Het Schnitgerorgel in de Der Aa-kerk te Groningen en zijn voorgangers. Deel 11 in de serie ‘Nederlandse Orgelmonografieën’, onder redactie van Jan Luth, komt op 14 oktober uit.