26|09 Najaarsexcursie Stichting Organum Frisicum

Text Example

advertentieIn het najaar van 2009 bestaat Stichting Organum Frisicum 15 jaar. Daarom organiseert de Stichting een extra bijzondere Orgelexcursie op zaterdag 26 september… per boot!

De opstapplaats is aan de Pampuskade in Sneek. Om 9.30 uur (een uur eerder dan normaal de excursies beginnen) vertrekt de boot naar IJlst, waar het Van Dam-orgel (1834) in de Mauritiuskerk en het Van Gruisen-orgel (1836) in de Stadslaankerk worden bezocht. Daarna gaat de boot naar Oosthem en worden het Van Dam-orgel (1840) in de voormalige Gereformeerde Kerk en het Van Gruisen-orgel (1838) in de voormalige Hervormde Kerk (zie foto) bezocht. Theo Jellema en Broer de Witte zullen de excursie leiden en de orgels bespelen. Ook zal organist Carl Visser zijn medewerking verlenen.

Deelnemers voor deze najaarsexcursie dienen zich aan te melden door vóór 1 juli € 12,50 p.p.(donateurs) of € 15,00 p.p. (niet-donateurs) over te maken naar postbanknummer 2377793 van de Stichting Organum Frisicum, Pluimzegge 6 te Veenwouden. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunch, bootreis en een prachtige orgelexcursie. Wees er vroeg bij, want het maximaal aantal deelnemers is 160.

Voor meer informatie zie de website: www.organumfrisicum.nl

[ingezonden bericht]

© 2009 www.orgelnieuws.nl

© 2009 fotografie Ad Fahner