28|09 Najaarsexcursie Stichting Organum Frisicum

Stichting Organum Frisicum organiseert op zaterdag 28 september haar jaarlijkse najaarsexcursie. Dit jaar maakt onder meer het onlangs gerestaureerde Hardorff-orgel in de Laurentiuskerk te Kimswerd deel uit van de orgeltocht.

De excursie leidt langs de orgels van de Gereformeerde Kerk te Lollum (Adema, 1888), de Koepelkerk te Witmarsum (Van Dam, 1855), de Gertrudiskerk te Achlum (Van Dam, 1854) en de Laurentiuskerk te Kimswerd (Hardorff, 1858). De kerk van Kimswerd, waarschijnlijk de oudste kerk van Friesland uit ca. 1050, is niet zo lang geleden gerestaureerd. Het door Bakker & Timmenga gerestaureerde orgel werd in mei van dit jaar weer in gebruik genomen.

De excursie staat onder leiding van Theo Jellema. Hij zal de orgels samen met Jochem Schuurman demonstreren. De excursiedag begint om 10.30 uur in de Gereformeerde Kerk van Lollum, waar vanaf 9.45 uur ontvangst is met koffie.

Aanmelden voor de Najaarsexcursie kan vóór 14 september aanstaande door € 14,00 p.p. (donateurs) of € 18,00 p.p. (niet-donateurs) over te maken naar ING rekening 2377793 ten name van Stichting Organum Frisicum, Pluimzegge 6 te Veenwouden. Wie gebruik wil maken van de lunch in Witmarsum dient € 9,00 extra over te maken. Na het weekend van 21 september ontvangen de inschrijvers een bevestiging van aanmelding, een deelnemerslijst en een routebeschrijving.

© 2013 www.orgelnieuws.nl

© 2013 fotografie Otto Roelofsen

Nu u hier toch bent ...

Al meer dan 15 jaar leest u op ORGELNIEUWS alle actualiteiten uit het (Nederlandse) orgelleven helemaal gratis. En dat willen we graag zo houden!

Een levendige orgelwereld vol activiteiten heeft dat mede mogelijk gemaakt. Noodgedwongen staat een groot deel daarvan nu op een laag pitje. Maar het nieuws gaat door, ook in deze tijd. 

Daarom is uw bijdrage, hoe groot of klein, nu nog belangrijker. Zo blijft u voor nu en de toekomst actueel en objectief betrokken op de orgelcultuur! Het is maar een kleine moeite. Dank u wel.