30 september | Najaarsexcursie

Text Example

advertentieDit keer in de stad Workum. Bezocht worden de Grote- of St.-Gertrudiskerk (hoofdorgel: J.H.Kamp 1697, koororgel: Künckel 1784) de R.K. kerk (Adema 1885) en het kerkgebouw van de Doopsgezinde gemeente (van Dam 1912). De excursie staat weer onder leiding staat van Jan Jongepier, Broer de Witte en Theo Jellema.

Opgave door vóór 17 september € 8 p.p. (donateurs € 6) over te maken op postgironummer: 2377793 van de St. Org. Frisicum te Veenwouden onder vermelding van najaarsexcursie .

Voor het gebruiken van de lunch dient u eventueel € 7 p.p. extra over te maken.

Nadere informatie op de website van de stichting

www.organumfrisicum.nl of bij de secretaris: Ad Fahner , Eewal 60, 8911 GT te Leeuwarden. Telefoon 058 212 78 74. adfahner@chello.nl

[ingezonden mededeling]

© 2006 www.orgelnieuws.nl