31|5 Open orgeldag in stad Groningen

Text Example

advertentieDe samenwerkende orgelconcertcommissies in de stad Groningen organiseren zaterdag 31 mei een open orgeldag. Op zeven orgels vinden bespelingen van dertig minuten plaats. Ieder half uur vanaf 10.30 uur tot 14.30 uur begint een presentatie. Aansluitend is het mogelijk bij de speeltafel van het desbetreffende orgel te kijken.

Tijdens de dag is het mogelijk in de Nieuwe Kerk het Timpe-orgel, dat in restauratie is, te bezichtigen. Eeuwe Zijlstra, Sjoerd Ruisch, Janny Knol, Elly Kooiman, Tymen Jan Bronda, en Wim van Beek, vaste bespelers de orgels, laten hun instrument horen.

10.30-11.00 uur Oosterpoort en Jozefkerk (Radesingel)

11.30-12.00 uur Oosterpoort en Jozefkerk

12.30-13.00 uur Pelstergasthuiskerk en Doopsgezinde Kerk (Oude Boteringestraat)

13.00-13.30 uur Pelstergasthuiskerk (Pelsterstraat)

13.30-14.00 uur Lutherse Kerk (Haddingestraat) en Doopsgezinde Kerk

14.30-15.00 uur Lutherse Kerk en koororgel Martinikerk

15.00-15.25 uur Koororgel Martinikerk

15.30-16.00 uur Afsluitend concert hoofdorgel Martinikerk

De organisatie vraag per demonstratie een euro als tegemoetkoming in de kosten.

[ingezonden mededeling]

© 2008 www.orgelnieuws.nl