40 jaar Stichting tot Behoud van het Nederlandse Orgel

Text Example

advertentieDit jaar is het veertig jaar geleden dat de Stichting tot Behoud van het Nederlandse Orgel (SBNO) werd opgericht. De stichting viert dat gedurende de maand september met een zestal orgeldagen.

De SBNO werd in 1973 opgericht met als doel om restauraties van historische orgels in Nederland financieel te ondersteunen met giften en rentevrije leningen. De stichting heeft in de loop der jaren al een groot aantal orgelrestauraties mede mogelijk gemaakt. De middelen verkrijgt de stichting voornamelijk uit giften en legaten en van donateurs. Zo ontving de stichting in 2011 nog een legaat van bijna 2,5 ton. Naast het verstrekken van subsidies organiseert de SBNO regelmatig activiteiten en is zij uitgever van diverse orgelpublicaties.

De festiviteiten rond het veertigjarig jubileum gaan van start op zaterdag 7 september met een donateursbijeenkomst in de Grote Kerk van Elburg (foto). Er zijn dan onder meer lezingen en er is na de lunch een ingebruikname van een in opdracht van de Stichting gerestaureerd orgel en een kabinetorgel in het nieuwe orgelmuseum in het Arent thoe Boecophuis in Elburg.

Verdere orgeldagen zijn gepland op zaterdag 14 september (opening Nationale Orgeldag in Elburg), zaterdag 21 september (32e Nationale Orgelconcours en een concert in het Orgelmuseum), dinsdag 24 september (symposium in het Orgelmuseum en een excursie naar Orgelmakerij Reil), woensdag 25 en vrijdag 27 september (orgelexcursie).

Meer informatie over en aanmelden voor de diverse activiteiten:

www.sbno.org

© 2013 www.orgelnieuws.nl

© 2013 fotografie Stichting tot Behoud van het Nederlandse Orgel