5|4 Zorgen voor/over onze monumentale orgels

Text Example

advertentieDe sterk veranderende wettelijke regelingen van de subsidiemogelijkheden voor het restaureren en in stand houden van onze nationele historische orgelschat roepen veel vragen op bij zowel kerkbestuurders, organisten als orgelliefhebbers. Voor hen is er zaterdag 5 april in de Tuindorpkerk in Utrecht een symposium over het in stand houden van historische, als rijksmonument beschermde orgels.

Tijdens dit symposium geeft de Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten (RACM) informatie over de subsidieregelingen. Bestuursleden van de drie grootste landelijke instellingen op het gebied van het orgelbeheer en/of orgeladvisering, de Commissie Orgelzaken voor de Protestantse Kerk in Nederland (COZ), de Katholieke Klokken- en Orgelraad (KKOR) en het College van Orgeladviseurs Nederland (CvON) zijn aanwezig. Zij leggen de doelstellingen en werkwijzen van hun instelling uit. Het symposium begint met een referaat over de geschiedenis van de orgelrestauratiepraktijk in Nederland sinds 1900. Als afsluiting is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan de sprekers drs. Wim Diepenhorst (RACM), drs. Michel Doll (KKOR), mr. Jan Krajenbrink (COZ) en Peter van Dijk (CvON).

Het symposium dat duurt van 13.30-17.00 uur wordt omlijst met muziek op het Ruprecht-orgel (ca. 1710) van de Tuindorpkerk. Adres: Suringarlaan 1, Utrecht.

© 2008 www.orgelnieuws.nl

© 2008 fotografie www.gerardvanbetlehem.nl