8 september | Nationale Orgeldag

Text Example

advertentieVoor de zesde maal wordt op zaterdag 8 september op ‘Open Monumentendag’ de jaarlijkse ‘Nationale Orgeldag’ georganiseerd. Ook dit jaar is het de bedoeling zo veel mogelijk mensen kennis te laten maken met het orgel. Zo worden er bespelingen, demonstraties en rondleidingen georganiseerd.

De aftrap van de ‘Nationale Orgeldag’ wordt dit jaar gegeven in de Grote of Jacobijnenkerk in Leeuwarden. Deze openingsmanifestatie wordt georganiseerd in samenwerking met Organum Frisicum.

Zoals ieder jaar kunnen organisten, orgelcommissies én kerken zich via de inmiddels bekende webstek van het VNPO aanmelden. Zij worden dan opgenomen in het overzicht van deelnemende kerken.

[ingezonden mededeling]

© 2007 www.orgelnieuws.nl