Bekende Organisten – Bovenkerk Kampen – Koraalbewerkingen & Improvisaties

Wim Magré: Psalm 111; Op bergen en in dalen; Boven de starren (W.H. Zwart). Martin Zonnenberg: Ere zij aan God de vader; Psalm 68. Sander van Marion: O Heer, die onze Vader zijt; Heilig, heilig, heilig; Grote God wij loven U. André van Vliet: Psalm 130 (J.P. Teeuw); Psalm 84; Alle roem is uitgesloten. Harm Hoeve: Psalm 43; Neem mijn leven. André de Jager: Heugelijke tijding; De Heer’ is mijn Herder. Harry Hamer: Komt nu met zang; Psalm 72. DVD + CD    GB23903 

Text Example

advertentie