Bijeenkomst beheer en behoud monumentale orgels

Bätz-orgel Torenpleinkerk Vleuten

Stichting Utrecht Orgelland belegt op vrijdag 22 mei een informatiebijeenkomst over subsidieregelingen voor beheer en behoud van monumentale orgels. De bijeenkomst is niet alleen bedoeld voor bestuurders en ambteneren die belast zijn met monumentenzorg maar ook voor donateurs van de stichting en andere orgelliefhebbers.

Text Example

advertentie 

Tijdens de informatiebijeenkomst worden de huidige regelingen voor van rijkswege beschermde orgels uitgebreid toegelicht. Dat gebeurt in de Torenpleinkerk te Vleuten waar het Bätz-orgel uit 1809 en de daarvoor gemaakte restauratieplannen als casus dienen.

 

Subsidieregelingen

Utrecht Orgelland kent zo’n 150 monumentale orgels binnen de provinciegrenzen. De stichting vindt een goed inzicht in de subsidieregelingen essentieel voor het behoud van de instrumenten. De afgelopen jaren zijn die regels meerdere keren gewijzigd. Omdat de stichting constateert dat er zowel bij provincies als gemeentes en eigenaren van de orgels vragen leven over de huidige subsidieregels organiseert zij deze bijeenkomst.

 

Medewerking wordt verleendt door de drie Utrechtse orgeladviseurs Peter van Dijk, Rogér van Dijk en Jaap Jan Steensma, op wiens initiatief de middag wordt georganiseerd. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wordt vertegenwoordigd door specialist Klinkende Monumenten Wim Diepenhorst.

 

Programma

De middag begint om 13.00 uur met een ontvangt met koffie en thee. Het programma begint om 13.30 uur en wordt om 15.30 uur afgesloten. De Torenpleinkerk ligt aan de Schoolstraat 5 in Vleuten. Er is voldoende parkeergelegenheid. De kerk ligt op loopafstand van NS-station Vleuten.

 

Voor deelname kan men zich aanmelden bij het secretariaat van Utrecht Orgelland: Willem-Alexanderplantsoen 17, 3738 DH Maartensdijk, j.siemons1@gmail.com, 0346-212384.

 

© 2015 fotografie www.orgelfoto.nl