Bonifatiusorgel voor Etten-Leur verloren

orgel bonifatiuskerk dordrecht

Vanaf 1984 heeft de Stichting Bonifatiusorgel Etten-Leur zich ingespannen om het orgel dat in 1842 door de bekende orgelbouwers Kam en Van der Meulen voor de St.-Bonifatiuskerk te Dordrecht is gebouwd, te laten restaureren en te plaatsen in de St.-Lambertuskerk te Etten-Leur.

De Stichting had van diverse sponsors toezeggingen gekregen voor grote financiële bijdragen, waardoor de restauratie met vertrouwen tegemoet kon worden gezien, mits de overheid subsidie beschikbaar zou stellen conform de bestaande subsidieregelingen.

Text Example

advertentieDe restauratieplannen werden begeleid door de orgeldeskundige dr. Hans van Nieuwkoop te Haarlem en na diens ziekte door orgeladviseur Jacques van Oortmerssen te Heemstede. De gemeente Etten-Leur steunde de restauratie volledig.

Vanaf 2000 raakte het project in de problemen toen de Rijksdienst voor de Monumentenzorg weigerde de subsidiabele restauratiekosten vast te stellen. Na tussenkomst van de Commissie voor de bezwaarschriften van het Ministerie van OCW werd de subsidie uiteindelijk wel vastgesteld, maar veel lager dan bij vergelijkbare restauraties. Daardoor was het niet mogelijk om de begroting rond te krijgen. De situatie werd uitzichtloos toen particuliere financiers geleidelijk aan begonnen af te haken en de al gereserveerde subsidie door het verlopen van de tijd niet meer kon worden aangesproken.

Toen in 2006 een nieuwe subsidieregeling van kracht werd, die feitelijk niet meer in orgelrestauraties voorziet, heeft de Stichting Bonifatiusorgel met pijn in het hart moeten besluiten het hoofd in de schoot te leggen en haar activiteiten te beëindigen. Orgelmaker Henk van Eeken te Herwijnen, die ook het Jacobus Zeemansorgel in de Raadzaal van Etten-Leur heeft gerestaureerd, heeft het Bonifatiusorgel overgenomen en zal naar een passende bestemming zoeken voor dit waardevolle instrument.

 

Op de foto het orgel op de oorspronkelijke locatie in de St.-Bonifatiuskerk aan de Wijnstraat te Dordrecht

 

[ingezonden bericht]