Brabantse Orgelkrant 2008 verschenen

Text Example

advertentieDe Brabantse Orgelfederatie presenteerde maandag 7 april de eerste Brabantse Orgelkrant. In de krant staan een concertagenda, berichten over orgelrestauraties, interviews met organisten en presentaties van orgelkringen. Het is voor het eerst dat de federatie een dergelijke krant uitgeeft.

De presentatie vond plaats in het provinciehuis van Noord-Brabant in ’s-Hertogenbosch. Voorzitter Bert Ramakers van de federatie overhandigde het eerste exemplaar aan gedeputeerde mr. Thoon Essed (Bestuur en Middelen). De heer Essed gaf in zijn toespraak blijk van zijn blijdschap over de initiatieven van de Brabantse Orgelfederatie voor het orgel. Dit bijzondere cultuurgoed, dat in Noord-Brabant op veel plaatsen kwalitatief prachtig aanwezig is en goed wordt “gebruikt”. Zowel het verschijnen van deze goed verzorgde Brabantse Orgelkrant 2008 als de activiteiten op het gebied van een Informatie- en documentatiecentrum, het Beheer en de excursies, konden op de steun van het college rekenen. Hij nodigde de Brabantse Orgelfederatie en haar leden uit tot nieuwe initiatieven op onder andere het gebied van jeugdeducatie en het samenspel van orgel met andere instrumenten.

Ad van Sleuwen en Bert Augustus, bestuursleden van de federatie, gaven tijdens de presentatie een korte bespeling op het kabinetorgel van Vool uit 1805 dat in de Bois-le-Duczaal van het provinciehuis staat. Dit deden zij met orgelwerken vierhandig van Mozart en Albrechtberger (zie foto).

De tienduizend exemplaren van de 24 pagina’s tellende orgeltabloid worden gratis verspreid via orgelkringen, bibliotheken en VVV’s. De bestuursleden Wijtse Rodenburg en Wim van der Ros vormden de redactie en zorgden voor foto’s.

De krant vermeldt bijzondere concertseries, zoals de Messiaencyclus in Eindhoven. Frans Jespers geeft een impressie van Brabants orgelrijkdom onder de titel ‘Frisse klanken en vrolijke krullen’. Verder staat er nieuws in over excursies naar Brabantse orgels en informatie over Brabantse orgelbouwers.

In meer dan 45 plaatsen in Noord-Brabant zijn organisaties werkzaam voor de organisatie van orgelconcerten. De meeste daarvan zijn lid van of aangesloten bij de Brabantse Orgelfederatie. De oprichting van de vereniging, aangekondigd tijdens de Openingsmanifestatie van de Nationale Orgeldag 2006 in de Sint Jan in ’s-Hertogenbosch, vond plaats in februari 2007.

De federatie heeft als doelstelling in de provincie Noord-Brabant naast de belangstelling voor het orgel in het algemeen, ook in het bijzonder die van het historische orgel in deze provincie te vergroten. Dit doet de federatie door onder andere de samenwerking tussen de diverse orgelkringen te stimuleren. Hiertoe ontwikkelt de federatie diverse middelen, onder andere een Informatie- en documentatiecentrum en de organisatie van excursies naar orgels in Brabant, terwijl ook het beheer van historische orgels en de educatie voor de jeugd belangrijke aandachtsgebieden zijn.

Een exemplaar van de Brabantse Orgelkrant 2008 kan ook worden besteld. Hij wordt toegezonden nadat een bedrag van € 1,75 voor verzendkosten is overgemaakt op bankrekening 11 09 35 837 t.n.v. penningmeester Brabantse Orgelfederatie o.v.v. ‘Brabantse Orgelkrant 2008’ en met duidelijke vermelding van het postadres.

Voor nadere informatie over de Brabantse Orgelfederatie zie www.brabantorgel.nl

© 2008 www.orgelnieuws.nl

© 2008 fotografie Wim van der Ros