Cd-presentatie Moreau-orgel Baarland

Op zaterdag 14 maart vindt in het Zeeuwse Baarland de presentatie plaats van een cd die is opgenomen op het Moreau-orgel van de plaatselijke Maartenskerk.

Text Example

advertentie 

Op de cd spelen Gerard Boot en André Poortvliet zowel solo als vierhandig muziek van Rameau, Lully, Chaumont en Dumont. Deze werken uit de Franse en Vlaamse barok passen goed bij het karakter van het uit 1750 daterende Moreau-orgel. Met de recente reconstructie van de Kromhoorn door de firma Flentrop bevindt dit authentieke instrument zich weer in de staat zoals de bouwer het destijds opleverde. Het orgel heeft twaalf stemmen, twee klavieren en een aangehangen pedaal.

 

Het presentatieconcert begint om 20.00 uur en is vrij toegankelijk. Na afloop is de cd verkrijgbaar voor de prijs van € 12.

De cd is ook te bestellen door € 15 over te maken op rekeningnummer NL68 RABO 0328 3070 68 t.n.v. St. Hervormde Kerk Baarland o.v.v. ‘cd Baarland’ en uw adresgegevens.