Cursus Kerkelijk Orgelspel na zomer weer van start

Text Example

advertentieDe Cursus Kerkelijk Orgelspel van de VOGG start in september 2007 een nieuw cursusjaar. Voor de 12de achtereenvolgende maal wordt deze cursus gegeven in Rotterdam.

U kunt zich nu opgeven voor CKO-1-2: het eerste jaar waarin u les krijgt in solfège, algemene muziekleer, muziekgeschiedenis, orgelbouwkunde, koraalspel en vrij orgelspel. Het eerste cursusjaar wordt afgesloten met toetsen over de eerste vier genoemde vakken. In het tweede jaar wacht u naast toetsen over algemene muziekleer i.c. kerkmodi, muziekgeschiedenis en orgelbouwkunde óók de praktische toetsen koraalspel en vrij orgelspel. Bij goed resultaat ontvangt u na twee jaar het ‘Getuigschrift Kerkelijk Orgelspel A’.

U kunt zich ook opgeven voor CKO-3-4. Dat is een eveneens tweejarige cursus, waarbij verdieping en verbreding van de lesstof plaatsvindt van de bij CKO-1 en -2 genoemde vakken. Bij koraalspel wordt er lesgegeven in improvisatie: aan de hand van een 10-tal improvisatietechnieken leert u inleidingen/voorspelen te improviseren op de Psalmen. In het CKO-4 wordt deze stof weer getoetst, samen met Vrij Orgelspel, waarbij behalve koraalgebonden composities ook ‘vrije’ orgelwerken worden getoetst. Bij goed resultaat ontvangt u het ‘Getuigschrift Kerkelijk Orgelspel B’.

U krijgt in deze cursus geen “orgelles” zoals dat geven wordt door diverse docenten. In deze cursus wordt in groepsverband stil gestaan bij alle facetten die van belang zijn om in bijvoorbeeld een eredienst als organist goed te kunnen functioneren.

Deze cursussen zijn dan ook bedoeld voor iedereen die interesse heeft in het vak “kerkorganist”, of voor diegenen die meer willen weten van het vak kerkmuziek. De cursus wordt gegeven door zeer ervaren docenten.

De cursus wordt gegeven op de zaterdagochtend rondom het prachtige orgel van de ‘Guido de Brès’ te Rotterdam gedurende het winterseizoen. Het cursusgeld bedraagt € 200,00 voor leden van de VOGG en € 225,00 voor niet-leden. Dit cursusgeld is inclusief de examengelden.

Nadere informatie over deze cursus kunt u opvragen bij de cursusleider van de CKO. U kunt zich bij hem opgeven (zie onderstaande adresgegevens) òf via de website van de VOGG www.kerkenmuziek.nl

Graag vóór 1 augustus 2007.

Namens de CKO van de VOGG, de cursusleider, Henk C. de Gelder

Wilhelminastraat 43 / 3264 XR Nieuw-Beijerland / tel. 0186-692088 / E: hcdg@hetnet.nl

[ingezonden mededeling]

© 2007 www.orgelnieuws.nl