Cursus Kerkelijk Orgelspel VOGG na zomer weer van start

docenten cursus kerkelijk orgelspel VOGG

In september 2016 gaat een nieuw seizoen van start van de Cursus Kerkelijk Orgelspel (CKO) van de Vereniging van Organisten van de Gereformeerde Gemeenten (VOGG). Het is voor de 22e keer dat deze tweejarige cursus in Rotterdam wordt gegeven door zeven tot acht ervaren docenten. Aanmelden kan nog tot 1 augustus.

Text Example

advertentieDeelnemers kunnen zich nu opgeven voor CKO-1 en CKO-2: het eerste jaar waarin cursisten les krijgen in solfège, algemene muziekleer, muziekgeschiedenis, orgelbouwkunde, functioneringsvaardigheden, koraalspel en vrij orgelspel. Het eerste cursusjaar wordt afgesloten met toetsen over de eerste vijf genoemde vakken. In het tweede jaar wacht men naast toetsen over kerkmodi, muziekgeschiedenis en orgelbouwkunde óók de praktische toetsen koraalspel en vrij orgelspel. Bij goed resultaat ontvangen deelnemers na twee jaar het ‘Getuigschrift Kerkelijk Orgelspel A’. Deelname aan de toetsen is evenwel niet verplicht.

CKO-3 en 4
Ook kan men zich weer opgeven voor CKO-3 en CKO-4: gedurende twee jaren zijn de vakken solfège, algemene muziekleer, muziekgeschiedenis, functioneringsvaardigheden, koraalspel en vrij orgelspel. Bij deze lessen vindt vakinhoudelijke verbreding en verdieping plaats. Daarnaast bekwamen de deelnemers zich bij koraalspel in het improviseren van een inleiding of een voorspel aan de hand van tien improvisatietechnieken. Het eerste jaar wordt afgesloten met een toets voor muziekgeschiedenis. De andere vijf vakken worden getoetst aan het einde van het tweede cursusjaar. Bij goed resultaat ontvangen de cursisten na twee jaar het ‘Getuigschrift Kerkelijk Orgelspel B’.

CKO-5: Harmonieleer en meerstemmig schrijven
Deze cursus geeft een aanzet om inzicht te verkrijgen in de harmonieleer en om het proces van het leren schrijven in meerstemmigheid onder de knie te krijgen en om deze vervolgens te praktiseren in de kunst van het begeleiden.

Toelatingseisen
Voor CKO-1 en -2 moet men voor het vak koraalspel een voorspel en een zetting van het koraal uit een koraalboek kunnen spelen, óók met een uitkomend geregistreerde c.f. op twee klavieren en pedaal. Voor het vak vrij orgelspel moet men een koraalbewerking van Bach uit het Orgelbüchlein en/of een koraalvoorspel uit opus 135a van Reger kunnen spelen, uit beide een bewerking met obligaat pedaal. Voor CKO-3 en -4 moet men in het bezit zijn van het ‘Getuigschrift Kerkelijk Orgelspel-A’ van de VOGG òf een ander gelijkwaardig getuigschrift of diploma. Voor CKO-5 geldt dat men een eenvoudige twee- tot en met vierstemmige zetting kunt spelen op een toetsinstrument.

Kerkorganist
In de cursus Kerkelijk Orgelspel wordt geen ‘orgelles’ geven, zoals dat door diverse docenten wordt gedaan. In de cursus wordt in groepsverband stil gestaan bij alle facetten die van belang zijn om bijvoorbeeld in een eredienst als organist goed te kunnen functioneren. Deze cursussen zijn dan ook bedoeld voor iedereen die interesse heeft in het vak ‘kerkorganist’, of voor diegenen die meer willen weten van het vak kerkmuziek. De docenten zijn Hans van Gelder, Arjan Versluis, Herman Lammers, Henk C. de Gelder, Hester van der Male, Dick den Engelsman, Hans Pors en Piet C. den Uil (zie foto v.l.n.r.).

Cursusgeld
De cursus wordt gegeven op tien zaterdagochtenden (per cursusjaar) rondom het orgel van locatie ‘Guido de Brès’ van het Wartburg College te Rotterdam gedurende het winterseizoen. Het cursusgeld bedraagt per cursusjaar € 325,00 voor leden van de VOGG en € 375,00 voor niet-leden. Studerenden en hospitanten betalen € 250,00. Dit cursusgeld is inclusief de examengelden maar exclusief de herexamens en de aan te schaffen boeken of readers.

Meer informatie en aanmelden
Henk C. de Gelder, cursusleider
Wilhelminastraat 43
3264 XR Nieuw-Beijerland
telefoon 0186 – 69 20 88
e-mail hcdege48@gmail.com

www.kerkenmuziek.nl