Dankbaar afscheid voor Jacques van den Dool

Text Example

advertentieIn een overvolle Grote Kerk werd Jacques van den Dool op zondag 30 oktober jl. ontheven van zijn taak als cantor-organist van de Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch. ‘Gedurende 45 jaar heeft Jacques deze taak met liefde, veel muzikaal talent, en vakmanschap vervuld’, schrijft Henk van Tilburg van de plaatselijke afscheidscommissie in een verslag.

In de uitwerking van het thema van de dienst ‘wijs houden met de bijbel’ toonde ds. Peter van Helden het belang aan van de cantor-organist in het vieren van de gemeente van Christus, en in het behouden van continuïteit en perspectief in goede en slechte tijden. Als Credo werd Cantate 68, ‘Also hat Gott die Welt geliebt’ van J.S. Bach uitgevoerd door een groot projectkoor met orkest, bestaande uit mensen die allemaal in diverse perioden en in verschillende koren onder leiding van Jacques hadden gezongen en gemusiceerd. De uitbundige sopraanaria werd gezongen door Elma van der Dool, en het recitatief en de aria voor de bas nam Marius Schouten voor zijn rekening, omdat hij bereid was de zieke Mario Veldpape op zeer korte termijn te vervangen. Aansluitend aan de cantate zongen koor en gemeente samen Lied 242 met de melodie van Bach. Daarna onthief ds. Peter van Helden met een handdruk Jacques van den Dool van zijn taak als cantor-organist. Als slotlied was voor het Lutherlied gekozen in verband met Hervormingsdag. In zijn naspel gaf Jacques met heel zijn muzikale overtuiging blijk dat hij vanuit het credo Soli Deo Gloria zijn werk als cantor van de Grote Kerk en als organist van het prachtige Bätz-orgel met liefde en vreugde heeft verricht.

Direct na de kerkdienst trakteerden de kinderen van de kindernevendienst Jacques nog op ‘vrolijke noten’. In zijn toespraak omschreef Luc Batterink als voorzitter van het College van Kerkrentmeesters de relatie van Jacques met zijn ‘Bätzie’ als een innige liefdesrelatie, die niet concurreerde met zijn geliefde Sinie, want juist Sinie ondersteunde Jacques met trouwe inzet bij het musiceren op zijn Bätz-orgel. Als dank voor 45 jaar trouwe dienst aan de Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch overhandigde Luc Batterink aan Jacques en Sinie een reischeque waarmee zij een reis naar wens kunnen maken.

Afscheid van Jacques als cantor-organist betekent zeker niet een afscheid van Jacques en Sinie van de Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch en van het muziekleven in de stad en Brabant. Het bewijs wordt al geleverd met het jubileumconcert ter gelegenheid van de 180ste verjaardag van het Bätz-orgel, op dinsdag 15 november a.s. om 20.00 uur, dat door Jacques van den Dool zal worden gespeeld. Jacques heeft te kennen gegeven dat hij blijft concerteren en componeren. Graag zullen wij nog van de mogelijkheid gebruik maken hem als adviseur in de omgang met ‘Bätzie’ te raadplegen en hem te vragen een invalbeurt te vervullen in het organistenrooster. De procedure om te komen tot een opvolger voor Jacques is gestart. De kerkenraad heeft besloten om weer een beroepsmusicus aan te trekken voor het ‘ambt’ van cantor-organist, opdat de lofzang gaande wordt gehouden. [HENK VAN TILBURG, Commissie van Afscheid Jacques van den Dool / PG ‘s-Hertogenbosch]

© 2011 www.orgelnieuws.nl

© 2011 fotografie: www.gerardvanbetlehem.nl